Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.11.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 310965-2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 31096

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Bratislava

Obec Dolné Semerovce

22.11.2019

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 310965-2019

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z ú

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Bratislava

Obec Dolné Semerovce

22.11.2019

Úverová zmluva č. 310965-2019

Úverová zmluva č. 310965-2019

49 224,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Bratislava

Obec Dolné Semerovce

20.11.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

201921

700,00 EUR Sedemsto

Ing. Erika Žilkayová, licencia UDVA č.986

Obec Dolné Semerovce

25.09.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220185

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

49 224,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava

Obec Dolné Semerovce

30.08.2019

zmluva o dielo

Zmluva o dielo - Veríme v zábavu, s.r.o.

15 975,72 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

Dohoda o ukončení zmluvy

Dohoda o ukončení zmluvy - Wifi pre Teba

Neuvedené

NITRANET, s.r.o. Nitra

Obec Dolné Semerovce

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dol né Semerovce

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

384,59 EUR

Roma Dolné Semerovce obč. združenie

Obec Dolné Semerovce

Zmluva o pôžičke podľa § 657 zákona č. 40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka

Zmluva o pôžičke

2 500,00 EUR

Roma Dolné Semerovce obč. združenie

Obec Dolné Semerovce

Zmluva o dielo č. 43/2017/001

Zmluva o dielo

49 224,00 EUR

zasys levice

Obec Dolné Semerovce

Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku

Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu

30,00 EUR

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Obec Dolné Semerovce

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

750,00 EUR

Prorozvoj s.r.o. Bratislava

Obec Dolné Semerovce

Dodatok č. 4a 5a k Zmluve č. 2/2006

Dodatok č. 4 a 5a

Neuvedené

MIKONA plus s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO

Neuvedené

CO-COMPANY s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

Zmluva o dielo č. O/344/2016

Zmluva o dielo - METAL SERVIS Recycling s.r.o.

0,00 EUR

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: