Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2021

Dohoda č.21/15/054/41

DOHODA č.21/15/054/41

Neuvedené

ÚPSVaR Levice

Obec Dolné Semerovce

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Dolné Semerovce

29.12.2020

Zmluva o spolupráci NP COVID MRK

Zmluva o spolupráci NP COVID MRK

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

Ministerstvo vnútra SR

01.12.2020

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

13.11.2020

Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 310965-2019 zo dňa 20.11.2019

Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 310965-2019

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Bratislava

05.11.2020

Dohoda č. 20/15/012/44

Dohoda č. 20/15/012/44

Neuvedené

ÚPSVaR Levice

Obec Dolné Semerovce

16.10.2020

Dohoda č.20/15/010/38 uzatvorená podľa §10 ods.3,ods. 11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmnotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č.20/15/010/38

0,00 EUR

ÚPSVaR Levice

Obec Dolné Semerovce

17.02.2020

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Dolné Semerovce

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejný

14 990,00 EUR

NITRANET, s.r.o. Nitra

Obec Dolné Semerovce

17.02.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku č. 074NR220185

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava

20.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

990,00 EUR

PROGRANT, s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

07.01.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ABK8

113/2020

15 000,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Dolné Semerovce

22.11.2019

Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet)

Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačn

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Bratislava

Obec Dolné Semerovce

22.11.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 310965-2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 31096

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Bratislava

Obec Dolné Semerovce

22.11.2019

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 310965-2019

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z ú

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Bratislava

Obec Dolné Semerovce

22.11.2019

Úverová zmluva č. 310965-2019

Úverová zmluva č. 310965-2019

49 224,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Bratislava

Obec Dolné Semerovce

20.11.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

201921

700,00 EUR Sedemsto

Ing. Erika Žilkayová, licencia UDVA č.986

Obec Dolné Semerovce

25.09.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220185

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

49 224,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava

Obec Dolné Semerovce

30.08.2019

zmluva o dielo

Zmluva o dielo - Veríme v zábavu, s.r.o.

15 975,72 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

Dohoda o ukončení zmluvy

Dohoda o ukončení zmluvy - Wifi pre Teba

Neuvedené

NITRANET, s.r.o. Nitra

Obec Dolné Semerovce

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dol né Semerovce

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

384,59 EUR

Roma Dolné Semerovce obč. združenie

Obec Dolné Semerovce

Zmluva o pôžičke podľa § 657 zákona č. 40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka

Zmluva o pôžičke

2 500,00 EUR

Roma Dolné Semerovce obč. združenie

Obec Dolné Semerovce

Zmluva o dielo č. 43/2017/001

Zmluva o dielo

49 224,00 EUR

zasys levice

Obec Dolné Semerovce

Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku

Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu

30,00 EUR

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Obec Dolné Semerovce

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

750,00 EUR

Prorozvoj s.r.o. Bratislava

Obec Dolné Semerovce

Dodatok č. 4a 5a k Zmluve č. 2/2006

Dodatok č. 4 a 5a

Neuvedené

MIKONA plus s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: