Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.07.2023

PRíkazná zmluva č.2/PZ/2023

Príkazná zmluva č.2/PZ/2023

Neuvedené

MUDr. Kuštár Juraj

Obec Dolné Semerovce

20.07.2023

Príkazná zmluva č.1/PZ/2023

Príkazná zmluva č.1/PZ/2023

Neuvedené

Mgr. Erika Majtánová

Obec Dolné Semerovce

17.07.2023

dodatok k zmluve č.ZO/2019A15173-1 o zabezpečení výkon činností zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa

dodatok k zmluve č.ZO/2019A15173-1 o zabezpečení v

Neuvedené

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

15.06.2023

Dodatok č. 1 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 144/003/22

Dodatok č. 1 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurof

Neuvedené

PRIMA banka Slovensko a.s.

Obec Dolné Semerovce

20.05.2023

zmluva o komplexnom nakladaní s odpadmi č. ZM-KW-OD-23-0017

zmluva o komplex. nakladaní s odpadmi č. ZM-KW-OD-

Neuvedené

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

05.05.2023

dodatok č.7a k zmluve č.2a/2006

dodatok č.7a k zmluve č.2a/2006

Neuvedené

MIKONA plus s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

03.04.2023

Darovacia zmluva - tabletový počítač Samsung galaxy Tab. A 10.1

Darovacia zmluvy

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Dolné Semerovce

21.03.2023

dodatok č.7 k zmluve č. 2/2006 o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní odpadov

dodatok č.7 k zmluve č. 2/2006 o ekologicky nezáva

Neuvedené

MIKONA plus s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

22.02.2023

Zmluva o dielo - dohoda o zmluvnej cene

Zmluva o dielo - dohoda o zmluvnej cene

Neuvedené

Milan Zuberec

Obec Dolné Semerovce

13.12.2022

ZMLUVA č. 202237 o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva č.202237 o poskytovaní audítorských služieb

700,00 EUR

Ing. Erika Žilkayová, licencia UDVA č.986

Obec Dolné Semerovce

08.12.2022

Dohoda č. 22/15/012/47

Dohoda č. 22/15/012/47

Neuvedené

ÚPSVaR Levice

Obec Dolné Semerovce

08.12.2022

Dohoda č.22/15/011/115

Dohoda č.22/15/010/115

Neuvedené

ÚPSVaR Levice

Obec Dolné Semerovce

08.12.2022

príloha č.1 k zmluve č. SZH0101201805

príloha č.1 k zmluve č. SZH0101201805

Neuvedené

ENVI PAK a.s.

Obec Dolné Semerovce

08.12.2022

príloha č.1 k zmluve č. SZH0101201805

príloha č1 k zmluve č.SZH0101201805

Neuvedené

ENVI PAK a.s.

Obec Dolné Semerovce

08.12.2022

dodatok č.6 k zmluve č 2/2006

dodatok č.6 k zmluve č.2/2006 o eko. nezávadnom zn

Neuvedené

MIKONA plus s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

19.09.2022

WiFi pre Teba v obci Dolné Semerovce

Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia §269 ods

15 000,00 EUR

NITRANET, s.r.o. Nitra

Obec Dolné Semerovce

24.08.2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Dolné Semerovce

21.06.2022

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 144/003/022

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 144

15 975,72 EUR

PRIMA banka Slovensko a.s.

Obec Dolné Semerovce

29.04.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Dolné Semerovce

23.03.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

dodatok č.1 k zmluve o dielo - Veríme v zábavu

17 868,00 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

23.03.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

dodatok č.1 k zmluve o dielo - Veríme v Zábavu s.r

17 868,00 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

15.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-49-03-2022-SK

Neuvedené

GALILEO Corporation

Obec Dolné Semerovce

21.02.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AFW5

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispe

15 975,72 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava

Obec Dolné Semerovce

13.12.2021

dodatok č. 5 k zmluve 2/2006 a dodatok 6a k zmluve 2a/2006

dodatok č.5 k zmluve 2/2006 a dodatok 6a k zmluve

Neuvedené

MIKONA plus s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

09.12.2021

audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020

202121 -Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

700,00 EUR

Ing. Erika Žilkayová, licencia UDVA č.986

Obec Dolné Semerovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: