Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.10.2021

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Dolné Semerovce

Zmluva - WIFI pre Teba

14 982,00 EUR

NITRANET, s.r.o. Nitra

Obec Dolné Semerovce

01.09.2021

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolné Semerovce

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

459,94 EUR

ZEMERED občianske združenei

Obec Dolné Semerovce

01.09.2021

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke podľa § 657 zákona č. 40/1964 Zb.

2 937,06 EUR

ZEMERED občianske združenei

Obec Dolné Semerovce

01.09.2021

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke podľa §657 zákona č.40/1964 Zb. O

2 925,97 EUR

OZ ROMA

Obec Dolné Semerovce

01.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolné Semerovce - OZ ROMA - 2

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

359,71 EUR

OZ ROMA

Obec Dolné Semerovce

02.07.2021

Zmluva o vydaní platobnej karty

Zmluva o vydaní platobnej karty

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

PRIMA banka Slovensko a.s.

02.07.2021

Zmluva o bežnom účte SK ...7003

Zmluva o bežnom účte SK ...7003

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

PRIMA banka Slovensko a.s.

02.07.2021

Zmluva o bežnom účte SK ...5008

Zmluva o bežnom účte SK ...5008

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

PRIMA banka Slovensko a.s.

02.07.2021

Zmluva o bežnom účte SK ...3002

Zmluva o bežnom účte SK ...3002

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

PRIMA banka Slovensko a.s.

02.07.2021

Zmluva o bežnom účte SK ...1007

Zmluva o bežnom účte SK ...1007

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

PRIMA banka Slovensko a.s.

02.07.2021

Zmluva o bežnom účte SK ...0004

Zmluva o bežnom účte SK...0004

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

PRIMA banka Slovensko a.s.

02.07.2021

Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb - elektronické bankovníctvo

Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

PRIMA banka Slovensko a.s.

02.07.2021

Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH0101201805

príloha č.1 k zmluve SZH0101201805

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

ENVI PAK a.s.

30.06.2021

Dohoda č.21/15/054/41

DOHODA č.21/15/054/41

Neuvedené

ÚPSVaR Levice

Obec Dolné Semerovce

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Dolné Semerovce

29.12.2020

Zmluva o spolupráci NP COVID MRK

Zmluva o spolupráci NP COVID MRK

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

Ministerstvo vnútra SR

01.12.2020

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

13.11.2020

Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 310965-2019 zo dňa 20.11.2019

Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 310965-2019

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Bratislava

05.11.2020

Dohoda č. 20/15/012/44

Dohoda č. 20/15/012/44

Neuvedené

ÚPSVaR Levice

Obec Dolné Semerovce

16.10.2020

Dohoda č.20/15/010/38 uzatvorená podľa §10 ods.3,ods. 11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmnotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č.20/15/010/38

0,00 EUR

ÚPSVaR Levice

Obec Dolné Semerovce

17.02.2020

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Dolné Semerovce

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejný

14 990,00 EUR

NITRANET, s.r.o. Nitra

Obec Dolné Semerovce

17.02.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku č. 074NR220185

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Obec Dolné Semerovce

Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava

20.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

990,00 EUR

PROGRANT, s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

07.01.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ABK8

113/2020

15 000,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Dolné Semerovce

22.11.2019

Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet)

Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačn

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Bratislava

Obec Dolné Semerovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: