Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 15.03.2019 o 17.00 hod. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Meghívó - 2019.2.26

Meghívó
A CSEMADOK Lévai Alapszervezete tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és barátait a 2019. február 26-án, kedden 17 órakor kezdődő Jacobi Viktor: SYBILL operettre három felvonásban. celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - informácie - információ - az európai parlamenti választások 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 22.02.2019 o 17.00 hod. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Benefičný koncert - Mýtne Ludany

Benefičný koncert - Mýtne Ludany celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby prezidenta SR 2019 - informácia -információ - Köztársasági elnök választása 2019

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci
Dolné Semerovce do 11.2.2019:
d.semerovce@stonline.sk
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - do 1.3.2019 : d.semerovce@stonline.sk celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva pre občanov - daňovníkov - Felhívás az adófizető polgárok részére

Výzva pre občanov - daňovníkov

Felhívás az adófizető polgárok számára celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi - informačný leták

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi - informačný leták celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu skla - r. 2019 - Az üveg elvitelének harmonogramja - 2019 év

Harmonogram odvozu skla - r. 2019
Az üveg elvitelének harmonogramja - 2019 év celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu triedeného zberu -r. 2019 A szeparált szemét elvitelének harmonogramja - 2019 év

Harmonogram - separovaný odpad - r. 2019
Szeparált szemét - harmonogram - 2019 év celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó celý text

ostatné | 4. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Termíny odvodu KO 1-3/2019 -A kommunális hulladék elvitele 2019/1-3

Termíny odvodu KO 1-3/2019 -A kommunális hulladék elvitele 2019/1-3 celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce od 1.1.2019 - Hivatali órák az alsószemerédi községi hivatalban 2019.1.1.-től

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce od 1.1.2019 - Hivatali órák az alsószemerédi községi hivatalban 2019.1.1.-től celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam - Értesítés

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku

Oznámenie
Felhívás
Je k nahliadnutiu na webovej stránke obce
dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozpočet 2019-2021 - költségvetés

Je k nahliadnutiu na webovej stránke obce a na Obecnom úrade, v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 14:30
od 15.12.2018 do 31.12.2018
Rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
V Dolných Semerovciach dňa 14.12.2018
celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Správne triedenie odpadu - A hulladék megfelelő szelektálása

Správne triedenie odpadu - A hulladék megfelelő szelektálása celý text

ostatné | 13. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Výročná členská schôdza Pasienkového pozemkového spoločenstva Dolné Semerovce

Výročná členská schôdza Pasienkového pozemkového spoločenstvo DS celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 12.12.2018 o 18.30 hod. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Upozornenie - Felhívás

Na webovej stránke obce je k nahliadnutiu NÁVRH ROZPOČTU na r. 2019 - 2021

A község honlapján megtekinthetö a költségvetés tervezete a 2019 - 2021 évekre celý text

ostatné | 8. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky komunálnych volieb 2018 - az önkormányzati választások eredménye 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
az önkormányzati választások eredménye 2018 celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obce 2018 - a helyi önkormányzati szervekbe való választások 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. v miestnom kultúrnom dome
A helyi önkormányzati szervekbe való választások 2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig kerülnek megtartásra a helyi kultúrházban. celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu komunálneho odpadu - 10-12/2018 - A kommunális hulladék elvitele 2018.10.-12.

Odvoz KO - A kommunális hulladék elvitele celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Komunálne voľby 2018

Komunálne voľby 2018 celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

SEMEROVSKÁ VESELICA - SZEMERÉDI VIGADALOM

SEMEROVSKÁ VESELICA - 4.augusta 2018
SZEMERÉDI VIGADALOM - 2018. augusztus 4. celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Personálna agentúra ponúka prácu - oznámenie, munka kínálat - értesítés

Personálna agentúra Profi Page s.r.o. zo Šale ponúka voľné pracovné miesta
A Profi Page ügynökség munka lehetőséget kínál: celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó
celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
posledná