Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Termíny odvodu KO 1-3/2019 -A kommunális hulladék elvitele 2019/1-3

Termíny odvodu KO 1-3/2019 -A kommunális hulladék elvitele 2019/1-3 celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce od 1.1.2019 - Hivatali órák az alsószemerédi községi hivatalban 2019.1.1.-től

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce od 1.1.2019 - Hivatali órák az alsószemerédi községi hivatalban 2019.1.1.-től celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam - Értesítés

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku

Oznámenie
Felhívás
Je k nahliadnutiu na webovej stránke obce
dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozpočet 2019-2021 - költségvetés

Je k nahliadnutiu na webovej stránke obce a na Obecnom úrade, v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 14:30
od 15.12.2018 do 31.12.2018
Rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
V Dolných Semerovciach dňa 14.12.2018
celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Správne triedenie odpadu - A hulladék megfelelő szelektálása

Správne triedenie odpadu - A hulladék megfelelő szelektálása celý text

ostatné | 13. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Výročná členská schôdza Pasienkového pozemkového spoločenstva Dolné Semerovce

Výročná členská schôdza Pasienkového pozemkového spoločenstvo DS celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 12.12.2018 o 18.30 hod. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Upozornenie - Felhívás

Na webovej stránke obce je k nahliadnutiu NÁVRH ROZPOČTU na r. 2019 - 2021

A község honlapján megtekinthetö a költségvetés tervezete a 2019 - 2021 évekre celý text

ostatné | 8. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky komunálnych volieb 2018 - az önkormányzati választások eredménye 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
az önkormányzati választások eredménye 2018 celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obce 2018 - a helyi önkormányzati szervekbe való választások 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. v miestnom kultúrnom dome
A helyi önkormányzati szervekbe való választások 2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig kerülnek megtartásra a helyi kultúrházban. celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu komunálneho odpadu - 10-12/2018 - A kommunális hulladék elvitele 2018.10.-12.

Odvoz KO - A kommunális hulladék elvitele celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Komunálne voľby 2018

Komunálne voľby 2018 celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

SEMEROVSKÁ VESELICA - SZEMERÉDI VIGADALOM

SEMEROVSKÁ VESELICA - 4.augusta 2018
SZEMERÉDI VIGADALOM - 2018. augusztus 4. celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Personálna agentúra ponúka prácu - oznámenie, munka kínálat - értesítés

Personálna agentúra Profi Page s.r.o. zo Šale ponúka voľné pracovné miesta
A Profi Page ügynökség munka lehetőséget kínál: celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó
celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu komunálneho odpadu

Termíny odvozu komunálneho odpadu 7-9 2018
A kommunális szemét elvitele 2018 7-9 celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Deň detí - 10.6.2018 - Meghívó - Gyermeknap - 2018.6.10.

Pozvánka - Deň detí - 10.6.2018 - Meghívó - Gyermeknap - 2018.6.10. celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľné pracovné pozície - Hörnlein

Voľné pracovné pozície - Hörnlein celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času ZNP

Vyhlásenie času ZNP - od 24.5.2018 celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Zabránenie šírenia afrického moru ošípaných na našom území

OznamPovinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona NR SR
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných
právnych predpisov. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle
platnej legislatívy, a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickei osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.


celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu KO

Termíny odvozu KO celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distr. el. energie - 25.5.2018

Prerušenie distr. el. energie - 25.5.2018 celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie- 24.05.2018

Prerušenie distribúcie elektrickej energie-24.05.2018 celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Pracujte v Kúpeľoch Dudince

PRACUJTE V KÚPEĽOCH DUDINCE celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Dobrovoľná vojenská prípava

Dobrovoľná vojenská prípava je v poradí 3. projekt Ministerstva obrany SR. V praxi ide o 11 týždňov trvajúci dobrovoľný základný vojenský výcvik, ktorého cieľom je dať občanom SR možnosť dobrovoľne absolvovať vojenský výcvik a získať základné vojenské vedomosti, návyky, zručnosti potrebné na prípadnú obranu Slovenska. (viď v prílohe)
Az önkéntes katonai felkészítés a szlovák Köztársaság Védelmi minisztériuma sorban 3. pályázata. Alapja egy 11 hetes önkéntes katonai felkészítés, melynek célja lehetőséget adni Szlovákia lakosainak egy alapfokú tudásanyag megszerzésére, amely Szlovákia lehetséges megvédését szolgálja. (lásd melléklet)

celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Verejný rozhlas - Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018 celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
posledná