Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Prerušenie distr. el. energie - 25.5.2018

Prerušenie distr. el. energie - 25.5.2018 celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie- 24.05.2018

Prerušenie distribúcie elektrickej energie-24.05.2018 celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Pracujte v Kúpeľoch Dudince

PRACUJTE V KÚPEĽOCH DUDINCE celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Dobrovoľná vojenská prípava

Dobrovoľná vojenská prípava je v poradí 3. projekt Ministerstva obrany SR. V praxi ide o 11 týždňov trvajúci dobrovoľný základný vojenský výcvik, ktorého cieľom je dať občanom SR možnosť dobrovoľne absolvovať vojenský výcvik a získať základné vojenské vedomosti, návyky, zručnosti potrebné na prípadnú obranu Slovenska. (viď v prílohe)
Az önkéntes katonai felkészítés a szlovák Köztársaság Védelmi minisztériuma sorban 3. pályázata. Alapja egy 11 hetes önkéntes katonai felkészítés, melynek célja lehetőséget adni Szlovákia lakosainak egy alapfokú tudásanyag megszerzésére, amely Szlovákia lehetséges megvédését szolgálja. (lásd melléklet)

celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Verejný rozhlas - Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018 celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Pôdoshospodárska platobná agentúra - oznam - felhívás

Pôdoshospodárska platobná agentúra - oznam - felhívás celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Počet psov - skutočný stav zistený komisiou verejného poriadku ku dňu5.3.2018

Počet psov - skutočný stav zistený komisiou verejného poriadku ku dňu5.3.2018 celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie-ORL ambulancia Šahy

Oznámenie-ORL ambulancia Šahy celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi

Informácia pre verejnosť o spôsobe nakladania s použitými batériami a akumulátormi celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Evidencia psov v obci

Prehľad daňovníkov - počet nahlásených psov v roku 2017 celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Relácia verejného rozhlasu - Hangosbemondói közlemény

Relácia - Közlemény
Komisia verejného poriadku - sčítanie psov v obci
Községi közrendi biztonság komissziója - kutyák összeírása a faluban celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Harmonogram zberu separovaného odpadu v obci Dolné Semerovce v roku 2018 - a szeparált szemét elvitele a 2018 as évben

Harmonogram zberu separovaného odpadu v roku 2018 - a szeparált szemét elvitele a 2018 as évben celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Termín odvozu KO - A kommunállis szemét elvitele

Termín odvozu KO - A komunnális szemét elvitele celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Informácie - Tájékoztatás

Informácie o nakladaní s použítými batériami a akumulátormi - Tájékoztatás a használt elemek és akkumulátorok ártalmatlanításáról celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzva - Felhívás

Výzva - Felhívás celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja - 4.11.2017 - Výsledky volieb v Dolných Semerovciach

Voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja - 4.11.2017 - Výsledky volieb v Dolných Semerovciach


Nyitra megyei választások - 217.11.4. - Választási eredmények Alsószemeréden

celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

SČK - Odber krvi - Véradás

SČK - odber krvi - Véradás celý text

ostatné | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu KO - A kommunális szemét elvitele

Termíny odvozu KO 10-12 mesiac 2017
A kommunális szemét elvitele 2017 10-12 hónapban celý text

ostatné | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Odvoz skla 8.9.2017 az üvegek elvitele 2017. 9. 8.

Oznamujeme občanom, že zber skla sa uskutoční dňa 8.9.2017 tj. v piatok. Poprosíme občanov aby sklo vyložili pred dom do 9-ej hodiny.
Értesítjük a lakosságot hogy az üvegek elvitelére 2017 9.8.-án azaz pénteken kerül sor. Kérjük a lakosokat, hogy az üvegeket tegyék ki a ház elé 9 óráig. celý text

ostatné | 6. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny- oznámenie - Villanyáram ellátás szűneteltetése a faluban - értesítés

Prerušenie distribúcie elektriny - 19.9.2017 v čase od 07:30 od. do 14:30 hod. - oznámenie
Villanyáram ellátás szűneteltetése a faluban - 2017.09.19 - 07:30 -től 14:30-ig - értesítés celý text

ostatné | 30. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Odvoz komunálneho odpadu 7-9 2017

Odvoz komunálneho odpadu mes 7-9 2017 celý text

ostatné | 16. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie - Pályázat

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s VJM- Alapiskola Dolné Semerovce 154 - Pályázati felhívás az Alsószemerédi magyar tannyelvű alapiskola igazgatói tisztségének betöltésére celý text

ostatné | 11. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Predstavitelia obce Dolné Semerovce srdečne pozývajú občanov, známych a priateľov na semerovskú veselicu ktorá sa uskutoční dňa 5. augusta 2017, od 13:00 hod. vo dvore obecného úradu. Sprievodné akcie: skákací hrad, šašo (modelovanie balónov), maľovanie na tvár, mačka vo vreci, interaktívne programy, folklórne vystúpenia, ... Občerstvenie bude zabezpečené. Od 14:00 Svätá omša, od 19:00 tanečná zábava. Hudba INKOGNITO. Vstup zdarma.
Všetci ste srdečne vítaní a očakávaní Vendelín Baláž, starosta obce
Alsószemeréd önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait a 2017. augusztus 5-én a községi hivatal udvarán 13:00 órától megrendezésre kerülő szemerédi vigadalomra. Gyerekeknek ugrálóvár, lufihajtogató bohóc, művészi arcfestés, zsákbamacska.... Felnőtteknek interaktív programok, folklór műsorok, eszem-iszom, dínom - dánom... 14:00 órától Szentmise, 19:00 órától utcabál, zene INKOGNITO. Belépés mindenki számára díjtalan
Egy közösen eltöltött délután reményében. Baláž Vendel polgármester celý text

ostatné | 4. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie konaného dňa 1.5.2017 o 14:00 hod. v miestnom kultúrnom dome.

Meghívó az alakuló gyülésre amire 2017.5.1-én 14:00 kor kerül sor a helyi kultúrházban. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Výsledky nových komunálnych volieb 2017

Vážení občania!
Dňa 8.4.2017 sa konali nové voľby do orgánov samosprávy obce
Výsledky volieb sú nasledovné:
Počet zapísaných voličov ....426............
Volieb sa zúčastnilo .....273..............voličov.

Nezávislý kandidát na starostu obce Vendelín Baláž získal ...163.......hlasov.
Kandidát strany MOST - HÍD Jozef Hólya získal ...107.... hlasov.

Za starostu bol zvolený Vendelín Baláž .

Tisztelt polgárok!
2017 4. 8.-án voltak az Új önkormányzati választások.
A választások eredménye a következö:

A szavazásra jogosultak száma: 426
A szavazáson résztvevök száma: 273

Baláž Vendel független jelölt ....163.......... szavazatot kapott
Hólya József a MOST – HÍD jelöltje ..107...szavazatot kapott

A megválasztott polgármester ...Baláž Vendel...
celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Nové komunálne voľby 2017

Vážený občania!
Dňa 8.4.2017 sa konajú v našej obci nové voľby starostu obce v miestnom kultúrnom dome. Ráno od 7.00 do 20:00 hod. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných najmä zdravotných dôvodov obec alebo okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej schránky.
Tisztelt polgárok!
2017.4.8.-án tötrénnek a polgármesteri új választások. Reggel 7.00 - 20:00 -ig a helyi kultúrházban. A választó köteles a szavazóhelységben való érkezése után igazolni személyazonosságát személyi igazolvány felmutatásával. Azon választópolgár aki nem tud elmenni a választóhelységbe súlyos, elsösorban egészségügyi okokból, megkérheti a községet vagy a körzeti választási bizottságot, hogy a szavazást mobil szavazóurnában végezhesse el. celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam hasičského a záchranného zboru

Odvolávanie času ZN celý text

ostatné | 5. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Odvoz komunálneho odpadu 4-6 2017

Odvoz komunálneho odpadu mes. 4-6/2017 celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
posledná