Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Harmonogram odvozu KO - 7-9/2019

Harmonogram odvozu KO - 7-9/2019 celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Pracovná ponuka - Hörnlein Šahy

Pracovná ponuka - Hörnlein Šahy celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácie ohľadne štúdia na VŠEMVS -MPK ZM v akademickom roku 2019/20

Informácie ohľadne štúdia na VŠEMVS -MPK ZM v akademickom roku 2019/20 celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu -25.5.2019 - Dolné Semerovce -

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu -25.5.2019 - Dolné Semerovce
Az európai parlamenti választások eredményei 2019.5.25 - Alsószemeréd
celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre

pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre
13.05.2019 18:00hod. celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb prezidenta SR II.kolo v obci Dolné Semerovce

Voľby prezidenta SR II. kolo - výsledky v obci Dolné Semerovce
celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu KO 4-6 mesiace 2019 - A kommunális hulladék elvitele 2019/ 4-6

Termíny odvozu KO 4-6 mesiace 2019
Kommunális hulladék elvitele - 2019 4-6 hónap celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 informácia - információ - az európai parlamenti választások


Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - do 6.5.2019 : d.semerovce@stonline.sk celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

!!!Odpočet elektromerov - villanyórák leolvasása 22.3.2019-23.3.2019!!!

Obec Dolné Semerovce oznamuje, že v dňoch 22.3.2019 a 23.3.2019 prebehne v obci odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektrickej energie bez ohľadu na dodávateľa.
tel. kontakt na pracovníka Západoslovenská distribučná: 0908 732063

Alsószemeréd Községe értesíti a lakosságot, hogy 2019.3.22.-én és 23.- án a villanyórák leolvasására kerül sor. A leolvasás minden villamosenergia fogyasztót érint.
Tel: 0908 732 063
celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb prezidenta SR 2019 okrsok č.1 v obci Dolné Semerovce

Voľby prezidenta SR I. kolo - výsledky v obci Dolné Semerovce
celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 - Dolné Semerovce

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Dolné Semerovce
celý text

ostatné | 16. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 15.03.2019 o 17.00 hod. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Meghívó - 2019.2.26

Meghívó
A CSEMADOK Lévai Alapszervezete tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és barátait a 2019. február 26-án, kedden 17 órakor kezdődő Jacobi Viktor: SYBILL operettre három felvonásban. celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - informácie - információ - az európai parlamenti választások 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 22.02.2019 o 17.00 hod. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Benefičný koncert - Mýtne Ludany

Benefičný koncert - Mýtne Ludany celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby prezidenta SR 2019 - informácia -információ - Köztársasági elnök választása 2019

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci
Dolné Semerovce do 11.2.2019:
d.semerovce@stonline.sk
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - do 1.3.2019 : d.semerovce@stonline.sk celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva pre občanov - daňovníkov - Felhívás az adófizető polgárok részére

Výzva pre občanov - daňovníkov

Felhívás az adófizető polgárok számára celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi - informačný leták

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi - informačný leták celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu skla - r. 2019 - Az üveg elvitelének harmonogramja - 2019 év

Harmonogram odvozu skla - r. 2019
Az üveg elvitelének harmonogramja - 2019 év celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu triedeného zberu -r. 2019 A szeparált szemét elvitelének harmonogramja - 2019 év

Harmonogram - separovaný odpad - r. 2019
Szeparált szemét - harmonogram - 2019 év celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó celý text

ostatné | 4. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Termíny odvodu KO 1-3/2019 -A kommunális hulladék elvitele 2019/1-3

Termíny odvodu KO 1-3/2019 -A kommunális hulladék elvitele 2019/1-3 celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce od 1.1.2019 - Hivatali órák az alsószemerédi községi hivatalban 2019.1.1.-től

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce od 1.1.2019 - Hivatali órák az alsószemerédi községi hivatalban 2019.1.1.-től celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam - Értesítés

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku

Oznámenie
Felhívás
Je k nahliadnutiu na webovej stránke obce
dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozpočet 2019-2021 - költségvetés

Je k nahliadnutiu na webovej stránke obce a na Obecnom úrade, v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 14:30
od 15.12.2018 do 31.12.2018
Rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
V Dolných Semerovciach dňa 14.12.2018
celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná