Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi - informačný leták

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi - informačný leták celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu skla - r. 2019 - Az üveg elvitelének harmonogramja - 2019 év

Harmonogram odvozu skla - r. 2019
Az üveg elvitelének harmonogramja - 2019 év celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu triedeného zberu -r. 2019 A szeparált szemét elvitelének harmonogramja - 2019 év

Harmonogram - separovaný odpad - r. 2019
Szeparált szemét - harmonogram - 2019 év celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó celý text

ostatné | 4. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Termíny odvodu KO 1-3/2019 -A kommunális hulladék elvitele 2019/1-3

Termíny odvodu KO 1-3/2019 -A kommunális hulladék elvitele 2019/1-3 celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce od 1.1.2019 - Hivatali órák az alsószemerédi községi hivatalban 2019.1.1.-től

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce od 1.1.2019 - Hivatali órák az alsószemerédi községi hivatalban 2019.1.1.-től celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam - Értesítés

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku

Oznámenie
Felhívás
Je k nahliadnutiu na webovej stránke obce
dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozpočet 2019-2021 - költségvetés

Je k nahliadnutiu na webovej stránke obce a na Obecnom úrade, v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 14:30
od 15.12.2018 do 31.12.2018
Rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
V Dolných Semerovciach dňa 14.12.2018
celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Správne triedenie odpadu - A hulladék megfelelő szelektálása

Správne triedenie odpadu - A hulladék megfelelő szelektálása celý text

ostatné | 13. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Výročná členská schôdza Pasienkového pozemkového spoločenstva Dolné Semerovce

Výročná členská schôdza Pasienkového pozemkového spoločenstvo DS celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 12.12.2018 o 18.30 hod. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Upozornenie - Felhívás

Na webovej stránke obce je k nahliadnutiu NÁVRH ROZPOČTU na r. 2019 - 2021

A község honlapján megtekinthetö a költségvetés tervezete a 2019 - 2021 évekre celý text

ostatné | 8. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky komunálnych volieb 2018 - az önkormányzati választások eredménye 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
az önkormányzati választások eredménye 2018 celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obce 2018 - a helyi önkormányzati szervekbe való választások 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. v miestnom kultúrnom dome
A helyi önkormányzati szervekbe való választások 2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig kerülnek megtartásra a helyi kultúrházban. celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu komunálneho odpadu - 10-12/2018 - A kommunális hulladék elvitele 2018.10.-12.

Odvoz KO - A kommunális hulladék elvitele celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Komunálne voľby 2018

Komunálne voľby 2018 celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

SEMEROVSKÁ VESELICA - SZEMERÉDI VIGADALOM

SEMEROVSKÁ VESELICA - 4.augusta 2018
SZEMERÉDI VIGADALOM - 2018. augusztus 4. celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Personálna agentúra ponúka prácu - oznámenie, munka kínálat - értesítés

Personálna agentúra Profi Page s.r.o. zo Šale ponúka voľné pracovné miesta
A Profi Page ügynökség munka lehetőséget kínál: celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó
celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu komunálneho odpadu

Termíny odvozu komunálneho odpadu 7-9 2018
A kommunális szemét elvitele 2018 7-9 celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Deň detí - 10.6.2018 - Meghívó - Gyermeknap - 2018.6.10.

Pozvánka - Deň detí - 10.6.2018 - Meghívó - Gyermeknap - 2018.6.10. celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľné pracovné pozície - Hörnlein

Voľné pracovné pozície - Hörnlein celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času ZNP

Vyhlásenie času ZNP - od 24.5.2018 celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Zabránenie šírenia afrického moru ošípaných na našom území

OznamPovinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona NR SR
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných
právnych predpisov. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle
platnej legislatívy, a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickei osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.


celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu KO

Termíny odvozu KO celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná