Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

1/2018

zál.fa - čo má vedieť mzdová účt.

54,90 EUR

ajfa+avis s.r.o. Žilina

Obec Dolné Semerovce

2/2018

verej.obstaráv.-kamer.systém

750,00 EUR

Miloslav Bobík

Obec Dolné Semerovce

3/2018

info o dotáciách a grantoch

32,86 EUR

SAMNET - informač.systém samosprávy o.z.

Obec Dolné Semerovce

5/2018

Verej.správa-roč.prístup

96,00 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Obec Dolné Semerovce

6/2018

Oborný mesačník PaM - ročník 2018

68,00 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Obec Dolné Semerovce

7/201/

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

-92,30 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Dolné Semerovce

06.03.2018

8/2018

Dodanie elektriny

1 026,10 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Dolné Semerovce

9/2018

Dodanie uhlia - česká kocka

690,84 EUR

TH Palivo

Obec Dolné Semerovce

10/2018

Finanč. spravodajca - vyúčt. fa

0,00 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Obec Dolné Semerovce

11/2018

Za vedenie účtu - r. 2017

432,00 EUR

Centrál.depozitár cen.papierov SR, a.s.

Obec Dolné Semerovce

12/2018

Jedálne kupóny - zál. fa

952,60 EUR

UP SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

13/2018

Nákup pohárov

110,97 EUR

MB SVING

Obec Dolné Semerovce

14/2018

Jedálne kupóny - vyúčt.fa

0,00 EUR

UP SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

15/2018

Ročný poplatok za doménu

19,12 EUR

CBS spol. s r.o.

Obec Dolné Semerovce

16/2018

Aktualizácia KEO 1/2018

13,50 EUR

KEO s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

18/2018

Vyúčt. fa - Čo má vedieť mzdová účtovníčka

0,00 EUR

ajfa+avis s.r.o. Žilina

Obec Dolné Semerovce

17/2018

Aktualizácia KEO WIN MZDY 2018/2

13,50 EUR

KEO s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

19/2018

Telekomunikačné služby

41,50 EUR

Slovak Telekom

Obec Dolné Semerovce

20/2018

Výmena rohoží OcÚ a ZŠ

55,39 EUR

Berendsen

Obec Dolné Semerovce

21/2018

Odvoz komun. odpadu 1/2018

615,17 EUR

MIKONA plus s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

22/2018

Licenčný poplatok 1.2.2018-31.1.2019 www.dolne-semerovce.sk

300,00 EUR

GALILEO Corporation

Obec Dolné Semerovce

23/2018

Prevádz.služby ČOV a kanaliz. 1/2018

221,40 EUR

AQUAMAAT spol. s r.o.

Obec Dolné Semerovce

24/2018

Dodanie elektrickej energie

1 026,10 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Dolné Semerovce

25/2018

Kancelárske potreby

222,43 EUR

R.Doboš - MEDIATEC, Šahy

Obec Dolné Semerovce

26/2018

Práca s montážnou plošinou, elektroinštal. práce

307,20 EUR

Jozef Bohuš

Obec Dolné Semerovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: