Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

168/2016

Dodanie elektriny

679,77 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Dolné Semerovce

167/2016

Vykonané práce-ČOV a splaš.kanal.

221,40 EUR

AQUAMAAT spol. s r.o.

Obec Dolné Semerovce

166/2016

Výmena rohoží - OcÚ a ZŠ

49,26 EUR

Berendsen Drietoma

Obec Dolné Semerovce

165/2016

telef. poplatky

59,17 EUR

Slovak Telekom

Obec Dolné Semerovce

179/2016

Doklad k prijatej platbe

700,00 EUR

OPEN DOOR, Šaľa

Obec Dolné Semerovce

178/2016

Doklad k prijatej platbe - zál.15031

700,00 EUR

OPEN DOOR, Šaľa

Obec Dolné Semerovce

173/2016

preddavok za služby implementácie - 5%

12 631,52 EUR

OPEN DOOR, Šaľa

Obec Dolné Semerovce

164/2016

tlačivá MŠ

0,00 EUR

ŠEVT a.s.

Obec Dolné Semerovce

163/2016

realiz. práce na stavbe ČOV, kanalizácia

177 726,04 EUR

ACCORD

Obec Dolné Semerovce

162/2016

Finanč.spravodajca roč. 2017 - predd.

0,00 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Obec Dolné Semerovce

161/2016

Zbierka zákonov SR - I.predd.

0,00 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Obec Dolné Semerovce

160/2016

Združ.poist. majetku - od 7.9.2016 do 7.9.2017

467,24 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Dolné Semerovce

159/2016

fa za opravu vodárničky

162,00 EUR

Deák Ladislav ELEKTRODELUX

Obec Dolné Semerovce

158/2016

Ortofotomapa - servis. poplatky

831,60 EUR

CLEERIO

Obec Dolné Semerovce

157/2016

vykonané práce na vyprac. žiadosti o poskyt. podpory - sanácia

490,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec Dolné Semerovce

156/2016

kancelárske potreby

342,70 EUR

R.Doboš - MEDIATEC, Šahy

Obec Dolné Semerovce

155/2016

odvoz KO - júl 2016

398,38 EUR

MIKONA plus s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

154/2016

telef. poplatky

69,11 EUR

Slovak Telekom

Obec Dolné Semerovce

153/2016

prevádz.služby-splaš.kanaliz. a ČOV - 6/2016

221,40 EUR

AQUAMAAT spol. s r.o.

Obec Dolné Semerovce

152/2016

telef. poplatky

45,05 EUR

Slovak Telekom

Obec Dolné Semerovce

151/2016

vyúčt. fa - preplatok

-277,04 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Dolné Semerovce

150/2016

dodanie elektriny

679,77 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Dolné Semerovce

149/2016

prevádz. a údržba verej. osvetl.

640,94 EUR

SE Predaj, s.r.o., Bratislava

Obec Dolné Semerovce

148/2016

potreby na kosačky

638,15 EUR

Multicenter - Mics Peter

Obec Dolné Semerovce

147/2016

výmena rohoží - OcÚ+ZŠ

44,66 EUR

Berendsen

Obec Dolné Semerovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: