Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 13.12.2022 - Villanyáram szolgáltatás kimaradása 2022.12.13

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 13.12.2022 - Villanyáram szolgáltatás kimaradása 2022.12.13 celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Pošta Demandice-otváracie hodiny - Posta Deménd - nyitvatartás

Pošta Demandice-otváracie hodiny - Posta Deménd - nyitvatartás celý text

ostatné | 15. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Bezplatné školenie " Počítač pre každého"

Bezplatné školenie "Počítač pre každého", ktorého cieľom je pomôcť obyvateľom aj našej obce nadobudnúť základné a mierne pokročilé počítačové zručnosti a zvýšiť si kvalifikáciu v oblasti IKT - plagát celý text

ostatné | 15. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ - 5.11.2022 o 15.00 hod. - Meghívó - képviselőtestület alakuló gyülése - 2022.11.5. - 15.00 óra

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ - 5.11.2022 o 15.00 hod. - Meghívó - képviselőtestület alakuló gyülése - 2022.11.5. - 15.00 óra celý text

ostatné | 2. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Voľby 2022 - COVID 19 - možnosť hlasovania do špeciálne urny - Választások 2022 - a választás lehetősége speciális úrnába - COVID 19 esetén

Nahlásenie počtu covidových voličov - 
A covid-szavazók számának bejelentése
celý text

ostatné | 27. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Voľné pracovné miesta - Ústav na výkon trestu odňatia slobody - Veľký Dvor Želiezovce

Voľné pracovné miesta - Ústav na výkon trestu odňatia slobody - Veľký Dvor Želiezovce celý text

ostatné | 18. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Brožúra k chrípkovej sezóne 2022/2023

Brožúra k chrípkovej sezóne 2022/2023 celý text

ostatné | 12. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 26.9.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 9. 26.- án kerül sor

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 26.9.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 9. 26.- án kerül sor celý text

ostatné | 22. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Oberačkové slávnosti Kalná nad Hronom

Oberačkové slávnosti Kalná nad Hronom celý text

ostatné | 20. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu KO 10-12 mesiac 2022 - A kommunális hulladék elvitele 2022 év 10-12 hónap

Termíny odvozu KO 10-12 2022 - A kommunális hulladék elvitele 2022 év 10-12 hónap
celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

HÖRNLEIN Šahy - Voľné pracovné pozície - HÖRNLEIN Ipolyság - Szabad munkahelyek

HÖRNLEIN Šahy - Voľné pracovné pozície - HÖRNLEIN Ipolyság - Szabad munkahelyek celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Slovenský červený kríž - kurz opatrovania

kurz opatrovania celý text

ostatné | 18. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Prieskum "Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji"


Dotazník prieskumu a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.arriva.sk/prieskum. celý text

ostatné | 13. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Šahy - Meghívó - Ipolyság

Pozvánka - Šahy - Meghívó - Ipolyság

celý text

ostatné | 22. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 24.3.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 3 .24.- án kerül sor

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 24.3.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 3 .24.- án kerül sor celý text

ostatné | 21. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 8.3.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 3 .8.- án kerül sor

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 8.3.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 3 .8.- án kerül sor celý text

ostatné | 7. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Výzva pre miestnych producentov, remeselníkov - Regionálny produkt Hont

Vyhlásená výzva pre miestnych producentov, remeselníkov - Regionálny produkt Hont celý text

ostatné | 4. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce od 2.3.2022 - Hivatali órák az Alsószemerédi községi hivatalban 2022.3.2.-től

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce od 2.3.2022 - Hivatali órák az Alsószemerédi községi hivatalban 2022.3.2.-től celý text

ostatné | 1. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť - plagát ENVIPAK

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť - plagát ENVIPAK
Váltsuk vissza, de ne feledjünk szelektálni celý text

ostatné | 25. 2. 2022 | Autor: Správce Webu

Voľné pracovné miesta - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

Voľné pracovné miesta - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
celý text

ostatné | 29. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 30.11.2021 - Meghívó a képviselő testület gyűlésére - 30.11.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 30.11.2021 -
Meghívó a képviselő testület gyűlésére - 30.11.2021 celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Voľné pracovné miesta - Ustav na výkon trestu odňatia obody Želiezovce

Voľné pracovné miesta - Ustav na výkon trestu odňatia obody Želiezovce celý text

ostatné | 11. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu - A kommunális hulladék elvitelének időpontja

Odvoz KO - A kommunális hulladék elvitele celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny na obecnom úrade - Hivatali órák a községi hivatalban - ZMENA

Zmena úradných hodín na obecnom úrade - Változás a hivatali órákban a községi hivatalban celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Farma u Flaškov Želiezovce - prijímanie objednávok - Farma u Flaškov Zselíz - megrendelés felvétele

Farma u Flaškov Zeliezovce - prijímanie objednávok
Farma u Flaškov Zselíz - megrendelés felvétele celý text

ostatné | 4. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

ZMENA - VÁLTOZÁS

ZMENA: NOVÉ ČÍSLO ÚČTU:

IBAN: SK82 5600 0000 0075 5638 3002

vedený v banke PRIMA banka

VÁLTOZÁS Új SZÁMLASZÁM:

IBAN: SK82 5600 0000 0075 5638 3002

fenntartva a PRIMA bankban

celý text

ostatné | 6. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 23.6.2021 - Meghívó a képviselő testület gyűlésére - 23.6.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 23.6.2021 - Meghívó a képviselő testület gyűlésére - 23.6.2021 celý text

ostatné | 14. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Farma u Fľaškov Želiezovce - ponuka

Farma u Fľaškov Želiezovce - ponuka celý text

ostatné | 26. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Odvoz komunálneho odpadu za II. štvťrok 2021 - A kommunális hulladék elvitele - 2021. - április,május, június

Odvoz KO za II. štvrťrok 2021 - A kommunális hulladék elvitele 2021. II. negyedév celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 - OZNÁMENIE

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 celý text

ostatné | 26. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 6
posledná