Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

OZNÁMENIE k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky - Értesítés

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky ktoré sa konajú
dňa 29.2.2020: d.semerovce@stonline.sk
celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu KO 1-3 mesiac 2020 - A kommunális hulladék elvitele 2020 1-3 hónap

Termíny odvozu KO 1-3 mesiac 2020 - A kommunális hulladék elvitele 2020 1-3 hónap celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu skla - rok 2020 - Az üveg elvitelének időpontja - 2020 év

Harmonogram odvozu skla - rok 2020
Az üveg elvitelének időpontja - 2020 év celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu triedeného zberu - r. 2020 - A szellektált hulladék elvitelének időpontja - 2020 év

Harmonogram odvozu triedeného zberu - r. 2020
A szellektált hulladék elvitele - 2020 év celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: d.semerovce@stonline.sk celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Privítanie Mikuláša - Mikulásváró

Privítanie Mikuláša

Mikulásváró celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre
29.11.2019 celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Semerovce č. 2/2019

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Semerovce č. 2/2019 celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

NÁVRH - rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022
A 2020-as, 2021-es és a 2022-es költségvetési tervezet celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29.2.2020 od 7:00 do 22:00 h.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2020 02. 29., szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor. celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre

ozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre
1.10.2019 celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu KO 10-12 mesiac 2019 - A kommunális hulladék elvitele 2019 10-12 hónap

Termíny odvozu KO 10-12 mesiac 2019 - A kommunális hulladék elvitele 2019 10-12 hónap celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Plynofikácia a vybudovanie vodovodu v obci - Gáz és vízvezeték hálózat kiépítése falunkban

Plynofikácia a vybudovanie vodovodu v obci

Gáz és vízvezeték hálózat kiépítése falunkban
celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre

pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre
- 27.8.2019 celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti celý text

ostatné | 16. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Prehľad miest odberov krvi do konca roka 2019

Prehľad miest odberov krvi do konca roka 2019 celý text

ostatné | 14. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Szelektív hulladék gyűjtése

Szelektív hulladék gyűjtése Alsószemeréden celý text

ostatné | 13. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber separovaného odpadu

Zber separovaného odpadu v obci Dolné Semerovce celý text

ostatné | 13. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu KO - 7-9/2019

Harmonogram odvozu KO - 7-9/2019 celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Pracovná ponuka - Hörnlein Šahy

Pracovná ponuka - Hörnlein Šahy celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácie ohľadne štúdia na VŠEMVS -MPK ZM v akademickom roku 2019/20

Informácie ohľadne štúdia na VŠEMVS -MPK ZM v akademickom roku 2019/20 celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu -25.5.2019 - Dolné Semerovce -

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu -25.5.2019 - Dolné Semerovce
Az európai parlamenti választások eredményei 2019.5.25 - Alsószemeréd
celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre

pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre
13.05.2019 18:00hod. celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb prezidenta SR II.kolo v obci Dolné Semerovce

Voľby prezidenta SR II. kolo - výsledky v obci Dolné Semerovce
celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu KO 4-6 mesiace 2019 - A kommunális hulladék elvitele 2019/ 4-6

Termíny odvozu KO 4-6 mesiace 2019
Kommunális hulladék elvitele - 2019 4-6 hónap celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 informácia - információ - az európai parlamenti választások


Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - do 6.5.2019 : d.semerovce@stonline.sk celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

!!!Odpočet elektromerov - villanyórák leolvasása 22.3.2019-23.3.2019!!!

Obec Dolné Semerovce oznamuje, že v dňoch 22.3.2019 a 23.3.2019 prebehne v obci odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektrickej energie bez ohľadu na dodávateľa.
tel. kontakt na pracovníka Západoslovenská distribučná: 0908 732063

Alsószemeréd Községe értesíti a lakosságot, hogy 2019.3.22.-én és 23.- án a villanyórák leolvasására kerül sor. A leolvasás minden villamosenergia fogyasztót érint.
Tel: 0908 732 063
celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb prezidenta SR 2019 okrsok č.1 v obci Dolné Semerovce

Voľby prezidenta SR I. kolo - výsledky v obci Dolné Semerovce
celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 - Dolné Semerovce

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Dolné Semerovce
celý text

ostatné | 16. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 4
posledná