Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Slovenský červený kríž - kurz opatrovania

kurz opatrovania celý text

ostatné | 18. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Prieskum "Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji"


Dotazník prieskumu a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.arriva.sk/prieskum. celý text

ostatné | 13. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Šahy - Meghívó - Ipolyság

Pozvánka - Šahy - Meghívó - Ipolyság

celý text

ostatné | 22. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 24.3.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 3 .24.- án kerül sor

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 24.3.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 3 .24.- án kerül sor celý text

ostatné | 21. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 8.3.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 3 .8.- án kerül sor

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 8.3.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 3 .8.- án kerül sor celý text

ostatné | 7. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Výzva pre miestnych producentov, remeselníkov - Regionálny produkt Hont

Vyhlásená výzva pre miestnych producentov, remeselníkov - Regionálny produkt Hont celý text

ostatné | 4. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce od 2.3.2022 - Hivatali órák az Alsószemerédi községi hivatalban 2022.3.2.-től

Úradné hodiny na Obecnom úrade Dolné Semerovce od 2.3.2022 - Hivatali órák az Alsószemerédi községi hivatalban 2022.3.2.-től celý text

ostatné | 1. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť - plagát ENVIPAK

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť - plagát ENVIPAK
Váltsuk vissza, de ne feledjünk szelektálni celý text

ostatné | 25. 2. 2022 | Autor: Správce Webu

Voľné pracovné miesta - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

Voľné pracovné miesta - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
celý text

ostatné | 29. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 30.11.2021 - Meghívó a képviselő testület gyűlésére - 30.11.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 30.11.2021 -
Meghívó a képviselő testület gyűlésére - 30.11.2021 celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Voľné pracovné miesta - Ustav na výkon trestu odňatia obody Želiezovce

Voľné pracovné miesta - Ustav na výkon trestu odňatia obody Želiezovce celý text

ostatné | 11. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu - A kommunális hulladék elvitelének időpontja

Odvoz KO - A kommunális hulladék elvitele celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny na obecnom úrade - Hivatali órák a községi hivatalban - ZMENA

Zmena úradných hodín na obecnom úrade - Változás a hivatali órákban a községi hivatalban celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Farma u Flaškov Želiezovce - prijímanie objednávok - Farma u Flaškov Zselíz - megrendelés felvétele

Farma u Flaškov Zeliezovce - prijímanie objednávok
Farma u Flaškov Zselíz - megrendelés felvétele celý text

ostatné | 4. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

ZMENA - VÁLTOZÁS

ZMENA: NOVÉ ČÍSLO ÚČTU:

IBAN: SK82 5600 0000 0075 5638 3002

vedený v banke PRIMA banka

VÁLTOZÁS Új SZÁMLASZÁM:

IBAN: SK82 5600 0000 0075 5638 3002

fenntartva a PRIMA bankban

celý text

ostatné | 6. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 23.6.2021 - Meghívó a képviselő testület gyűlésére - 23.6.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 23.6.2021 - Meghívó a képviselő testület gyűlésére - 23.6.2021 celý text

ostatné | 14. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Farma u Fľaškov Želiezovce - ponuka

Farma u Fľaškov Želiezovce - ponuka celý text

ostatné | 26. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Odvoz komunálneho odpadu za II. štvťrok 2021 - A kommunális hulladék elvitele - 2021. - április,május, június

Odvoz KO za II. štvrťrok 2021 - A kommunális hulladék elvitele 2021. II. negyedév celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 - OZNÁMENIE

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 celý text

ostatné | 26. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu skla - rok 2021

Harmonogram odvozu skla - rok 2021 celý text

ostatné | 7. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu separovaného odpadu - ROK 2021

Harmonogram odvozu separovaného odpadu - ROK 2021 celý text

ostatné | 7. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Zmena e-mailovej adresy - Obec Dolné Semerovce

Zmena e-mailovej adresy - Obec Dolné Semerovce celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Arriva Nové Zámky - oznam

OZNAM - ARRIVA Nové Zámky celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu TKO 10-12/2020 - A kommunális hulladék elvitelének időpontja 2020/10-12

Termíny odvozu TKO 10-12/2020 - A kommunális hulladék elvitelének időpontja 2020/10-12 celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Alzheimerova choroba - leták

Alzheimerova choroba celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Farma u Flaškov - objednávka na rozvoz

Farma u Flaškov - objednávka na rozvoz celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 20.7.2020 - Meghívó a képviselő testület gyűlésére - 20.7.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 20.7.2020 - Meghívó a képviselő testület gyűlésére - 20.7.2020 celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Návrh VZN č.1/2020 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Dolné Semerovce

Návrh na pripomienkovanie občanom celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 25.6.2020 - Meghívó a képviselö testület gyülésére - 25.6.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 25.6.2020 - Meghívó a képviselö testület gyülésére - 25.6.2020 celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva občanom - Felhívás

VÝZVA OBČANOM – PLATITEĽOM DANÍ A POPLATKOV
FELHÍVÁS AZ ADÓFIZETŐ POLGÁROK RÉSZÉRE celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 6
posledná