Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

Oznam o postreku proti premnožení komárov - Tájékoztatás a szúnyogszaporodás elleni permetezésről

Oznam o postreku proti premnožení komárov - Tájékoztatás a szúnyogszaporodás elleni permetezésről celý text

ostatné | 24. 7. 2024 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.7.2024 - meghívó a képviselő testület 13.gyűlésére melyre 2024. 7.23.- én kerül sor

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.7.2024 - meghívó a képviselő testület 13.gyűlésére melyre 2024. 7.23.- én kerül sor celý text

ostatné | 18. 7. 2024 | Autor: Správce Webu

Oznam o postreku proti premnožení komárov - Tájékoztatás a szúnyogszaporodás elleni permetezésről

Oznam o postreku proti premnožení komárov - Tájékoztatás a szúnyogszaporodás elleni permetezésről celý text

ostatné | 15. 7. 2024 | Autor: Správce Webu
Deň detí

Deň detí 15.6.2024 o 10:00 hod. - Gyermeknap 2024.6.15 10:00 tól

Deň detí 15.6.2024 o 10:00 hod. - Gyermeknap 2024.6.15 10:00 tól celý text

ostatné | 11. 6. 2024 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3.6.2024 - meghívó a képviselő testület 11.gyűlésére melyre 2024. 6. 3.- én kerül sor

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3.6.2024 - meghívó a képviselő testület 11.gyűlésére melyre 2024. 6. 3.- én kerül sor celý text

ostatné | 30. 5. 2024 | Autor: Správce Webu

Hýbme sa Šahy - Mozdulj Ipolyság

Hýbme sa Šahy - Mozdulj Ipolyság celý text

ostatné | 29. 5. 2024 | Autor: Správce Webu

Brigáda na obecnom cintoríne - poďakovanie - Brigád a temetőben - köszönet

Brigáda na obecnom cintoríne - poďakovanie - Brigád a temetőben - köszönet celý text

ostatné | 15. 4. 2024 | Autor: Správce Webu

Brigáda na obecnom cintoríne - 13. apríla 2024 - Brigád a helyi temetőben - 2024. április 13.-án

Brigáda na obecnom cintoríne - 13. apríla 2024 -
Brigád a helyi temetőben - 2024. április 13.-án celý text

ostatné | 10. 4. 2024 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb v obci Dolné Semerovce - 2. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky - a választások eredményei Alsószemeréden - A Szlovák Köztársaság elnökének választása - 2. forduló

Výsledky volieb v obci Dolné Semerovce - 2. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky - a választások eredményei Alsószemeréden - A Szlovák Köztársaság elnökének választása - 2. forduló

celý text

ostatné | 8. 4. 2024 | Autor: Správce Webu

Zber komunálneho odpadu 03.04.2024- Kommunális szemét elvitele 2024.04.03.

Zber komunálneho odpadu dňa 03.04.2024- Kommunális szemét elvitele 2024.04.03. celý text

ostatné | 26. 3. 2024 | Autor: Správce Webu

Dom smútku - informácia Halottasház - információ

Dom smútku - informácia

Halottasház - információ celý text

ostatné | 12. 3. 2024 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu separovaného odpadu a skla - rok 2024 - A szeparált szemét és üveg elvitelének időpontja - 2024 év

Harmonogram odvozu separovaného odpadu a skla - rok 2024 - A szeparált szemét és üveg elvitelének időpontja - 2024 év celý text

ostatné | 6. 3. 2024 | Autor: Správce Webu

Vtáčia chrípka - Madárinfluenza - upozornenie - figyelmeztetés

Vtáčia chrípka - upozornenie
Madárinfluenza - figyelmeztetés celý text

ostatné | 3. 1. 2024 | Autor: Správce Webu

OZNAM - úradné hodiny na obecnom úrade - ÉRTESÍTÉS - hivatali órák a községi hivatalban

OZNAM - úradné hodiny na obecnom úrade - ÉRTESÍTÉS - hivatali órák a községi hivatalban celý text

ostatné | 21. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2024 - Komunális szemét elvitele a 2024 -es évben

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2024 - Komunális szemét elvitele a 2024 -es évben celý text

ostatné | 21. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

Lekáreň Demandice - OZNAM - Deméndi gyógyszertár - ÉRTESÍTÉS

Lekáreň Demandice - OZNAM - Deméndi gyógyszertár - ÉRTESÍTÉS celý text

ostatné | 18. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

Ponuka práce - Munkalehetőség

Ponuka práce - Munkalehetőség celý text

ostatné | 14. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

Ponuka služieb realitnej kancelárie REALITY PROGRES

Ponuka služieb realitnej kancelárie REALITY PROGRES celý text

ostatné | 14. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2023 - meghívó a képviselő testület 8.gyűlésére melyre 2023. 12. 12.- én kerül sor

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2023 - meghívó a képviselő testület 8. gyűlésére melyre 2023. 12. 12.- én kerül sor celý text

ostatné | 6. 12. 2023 | Autor: Správce Webu
Pozvánka Dedo Mráz v obci Dolné Semerovce Kedy? 16.12.2023

Pozvánka - Dedo Mráz v Dolných Semerovciach, Meghívó - Télapó Alsószemeréden

Pozvánka - Dedo Mráz v Dolných Semerovciach dňa 16.12.2023
Meghívó - Télapó Alsószemeréden 2023.12.16.-án celý text

ostatné | 28. 11. 2023 | Autor: Správce Webu
adventná zvukoterapia - 3.12.2023

POZVÁNKA - Adventná zvukoterapia - MEGHÍVÓ - Adventi hangvarázslat - 3.12.2023

POZVÁNKA - Adventná zvukoterapia - MEGHÍVÓ - Adventi hangvarázslat - 3.12.2023
celý text

ostatné | 23. 11. 2023 | Autor: Správce Webu

Skúšobný deň - Príďte si vyskúšať šoférovať autobus!

Skúšobný deň - Príďte si vyskúšať šoférovať autobus! celý text

ostatné | 19. 10. 2023 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó - LEVICKÁ DESIATKA

Pozvánka - Meghívó - LEVICKÁ DESIATKA celý text

ostatné | 19. 10. 2023 | Autor: Správce Webu

Plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie - LUCINA- Villanyáramszolgáltatás tervezett szüneteltetése

Plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie - LUCINA- Villanyáramszolgáltatás tervezett szüneteltetése celý text

ostatné | 9. 10. 2023 | Autor: Správce Webu

Riziko vzniku požiaru spojené s vykurovacím obdobím

Riziko vzniku požiaru spojené s vykurovacím obdobím celý text

ostatné | 6. 10. 2023 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do NR SR v obci Dolné Semerovce konaného dňa 30.9.2023

Výsledky volieb do NR SR konaného dňa 30.9.2023 celý text

ostatné | 2. 10. 2023 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.10.2023 - meghívó a képviselő testület alakuló gyűlésére melyre 2023. 10. 04.- én kerül sor

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.10.2023 - meghívó a képviselő testület alakuló gyűlésére melyre 2023. 10. 04.- én kerül sor celý text

ostatné | 27. 9. 2023 | Autor: Správce Webu

Doplňujúce voľby 9.9.2023 - počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb 25.4.2023 - 542 celý text

ostatné | 6. 6. 2023 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 20.06.2023 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2023. 06. 20.- án kerül sor

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 20.06.2023 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2023. 06. 20.- án kerül sor celý text

ostatné | 6. 6. 2023 | Autor: Správce Webu

Predaj volne loženého kompostu

Predaj volne loženého kompostu celý text

ostatné | 21. 4. 2023 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 8
posledná