Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.10.2023 - meghívó a képviselő testület alakuló gyűlésére melyre 2023. 10. 04.- én kerül sor

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.10.2023 - meghívó a képviselő testület alakuló gyűlésére melyre 2023. 10. 04.- én kerül sor celý text

ostatné | 27. 9. 2023 | Autor: Správce Webu

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

Oznámenie o úradných hodinách - Értesítés a hivatali órákról celý text

ostatné | 27. 9. 2023 | Autor: Správce Webu

Doplňujúce voľby 9.9.2023 - počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb 25.4.2023 - 542 celý text

ostatné | 6. 6. 2023 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 20.06.2023 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2023. 06. 20.- án kerül sor

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 20.06.2023 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2023. 06. 20.- án kerül sor celý text

ostatné | 6. 6. 2023 | Autor: Správce Webu

Predaj volne loženého kompostu

Predaj volne loženého kompostu celý text

ostatné | 21. 4. 2023 | Autor: Správce Webu

Ponuka práce - Munkalehetőség

Ponuka práce - Munkalehetőség celý text

ostatné | 27. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

Bezplatné dlhové poradenstvo - Ingyenes adósságrendezési tanácsadás

Bezplatné dlhové poradenstvo - Ingyenes adósságrendezési tanácsadás celý text

ostatné | 27. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

Odvoz TKO 4-6/2023 - kommunális szemét elvitele 4-6/2023

Odvoz TKO 4-6/2023 - kommunális szemét elvitele 4-6/2023 celý text

ostatné | 10. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

Mestám a obciam zhasína nádej - protest

Mestám a obciam zhasína nádej - protest celý text

ostatné | 30. 1. 2023 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu skla pre rok 2023 - az üveg elvitelének időpontjai a 2023 as évre

Harmonogram odvozu skla pre rok 2023 - az üveg elvitelének időpontjai a 2023 as évre celý text

ostatné | 13. 1. 2023 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu separovaného odpadu, rok 2023 - Szeparált szemét elvitelenek időpontjai a 2023-as évben

Harmonogram odvozu separovaného odpadu, rok 2023 - Szeparált szemét elvitelenek időpontjai a 2023-as évben celý text

ostatné | 13. 1. 2023 | Autor: Správce Webu

OZNAM - Értesítés (od 22.12. do 31.12 - čerpanie dovolenky)

Obecný úrad oznamuje občanom, že na Obecnom úrade v Dolných Semerovciach od22.12.2022 do31.12.2022 vrátane nie sú stránkové hodiny z dôvodu čerpania dovolenky.
Az alsószemerédi községi hivatal értesíti a lakosságot, hogy 2022.12.22 - től 2022.12.31.-é ig nincs ügyfélfogadás szabadság merítése véget celý text

ostatné | 20. 12. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 15.12.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 12. 15.- én kerül sor

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 15.12.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 12. 15.- én kerül sor celý text

ostatné | 14. 12. 2022 | Autor: Správce Webu

Cestovné poriadky - s platnosťou od 11.12.2022

Cestovné poriadky - s platnosťou od 11.12.2022 celý text

ostatné | 8. 12. 2022 | Autor: Správce Webu

Referendum 2023 - e-mailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

REFERENDUM 2023 - e-mailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@dolne-semerovce.sk celý text

ostatné | 5. 12. 2022 | Autor: Správce Webu

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 13.12.2022 - Villanyáram szolgáltatás kimaradása 2022.12.13

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 13.12.2022 - Villanyáram szolgáltatás kimaradása 2022.12.13 celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Pošta Demandice-otváracie hodiny - Posta Deménd - nyitvatartás

Pošta Demandice-otváracie hodiny - Posta Deménd - nyitvatartás celý text

ostatné | 15. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Bezplatné školenie " Počítač pre každého"

Bezplatné školenie "Počítač pre každého", ktorého cieľom je pomôcť obyvateľom aj našej obce nadobudnúť základné a mierne pokročilé počítačové zručnosti a zvýšiť si kvalifikáciu v oblasti IKT - plagát celý text

ostatné | 15. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ - 5.11.2022 o 15.00 hod. - Meghívó - képviselőtestület alakuló gyülése - 2022.11.5. - 15.00 óra

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ - 5.11.2022 o 15.00 hod. - Meghívó - képviselőtestület alakuló gyülése - 2022.11.5. - 15.00 óra celý text

ostatné | 2. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Voľby 2022 - COVID 19 - možnosť hlasovania do špeciálne urny - Választások 2022 - a választás lehetősége speciális úrnába - COVID 19 esetén

Nahlásenie počtu covidových voličov - 
A covid-szavazók számának bejelentése
celý text

ostatné | 27. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Voľné pracovné miesta - Ústav na výkon trestu odňatia slobody - Veľký Dvor Želiezovce

Voľné pracovné miesta - Ústav na výkon trestu odňatia slobody - Veľký Dvor Želiezovce celý text

ostatné | 18. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Brožúra k chrípkovej sezóne 2022/2023

Brožúra k chrípkovej sezóne 2022/2023 celý text

ostatné | 12. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 26.9.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 9. 26.- án kerül sor

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 26.9.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 9. 26.- án kerül sor celý text

ostatné | 22. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Oberačkové slávnosti Kalná nad Hronom

Oberačkové slávnosti Kalná nad Hronom celý text

ostatné | 20. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu KO 10-12 mesiac 2022 - A kommunális hulladék elvitele 2022 év 10-12 hónap

Termíny odvozu KO 10-12 2022 - A kommunális hulladék elvitele 2022 év 10-12 hónap
celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

HÖRNLEIN Šahy - Voľné pracovné pozície - HÖRNLEIN Ipolyság - Szabad munkahelyek

HÖRNLEIN Šahy - Voľné pracovné pozície - HÖRNLEIN Ipolyság - Szabad munkahelyek celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Slovenský červený kríž - kurz opatrovania

kurz opatrovania celý text

ostatné | 18. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Prieskum "Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji"


Dotazník prieskumu a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.arriva.sk/prieskum. celý text

ostatné | 13. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Šahy - Meghívó - Ipolyság

Pozvánka - Šahy - Meghívó - Ipolyság

celý text

ostatné | 22. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 24.3.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 3 .24.- án kerül sor

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konaného dňa 24.3.2022 - meghívó a képviselő testület gyűlésére melyre 2022. 3 .24.- án kerül sor celý text

ostatné | 21. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 7
posledná