Obsah

KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU

zriadená dňa  04.10.2023                        - uznesenie číslo:4/2023-OZ

Predseda: Vojtech Hornok

 

KOMISIA ŠPORTU A KULTÚRY

zriadená dňa  04.10.2023                        - uznesenie číslo:5/2023-OZ

Predseda: Patrik Baláž

 

KOMISIA podľa čl.7 ods.5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

zriadená dňa 04.10.2023        - uznesenie číslo:6/2023-OZ

predseda komisie: Enikő Tauberová  

členovia komisie: Gabriel Lilia, Ján Tauber