Obsah

KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU

zriadená dňa 8.12.2018- uznesenie číslo: 2/2018-OZ

Predseda: Henrich Csóvány Ing.,

Členovia: Václav Oroslán Richárd Oroslán, Gabriel Gyönyör, Róbert Banda a Vojtech Hornok. Poslanci ako aj navrhnuté členovia súhlasili aby boli členmi komisie.

 

Hlavné úlohy komisie:

  • Dbať na poriadok a bezpečnosť v obci
  • Spolupôsobiť pri ochrane majetku obce
  • Spolupôsobiť pri správe a údržbe verejnej zelene
  • Kontrolovať nakladania s komunálnym odpadom
  • Spolupôsobiť pri riešení susedských sporov
  • Problematika držania a chovu psov

KOMISIA podľa čl.7 ods.5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

zriadená dňa 8.12.2018 - uznesenie číslo: 3/2018-OZ

predsedu komisie    Henrich Csóvány, Ing.

členov komisie:   Silvia Ballová, Mgr,   Ladislav Németh