Obsah

KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU

zriadená dňa 8.12.2018- uznesenie číslo: 2/2018-OZ

KOMISIA podľa čl.7 ods.5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

zriadená dňa 8.12.2018 - uznesenie číslo: 3/2018-OZ