Obsah

 

 Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Dolné Semerovce

Videoprezentácia obce  Dolné Semerovce 

Alsószemeréd video bemutatója

11.05.2018

Termíny odvozu KO

Termíny odvozu KO

Detail

07.05.2018

Prerušenie distr. el. energie - 25.5.2018

Prerušenie distr. el. energie - 25.5.2018

Detail

07.05.2018

Prerušenie distribúcie elektrickej energie- 24.05.2018

Prerušenie distribúcie elektrickej energie-24.05.2018

Detail

30.04.2018

Pracujte v Kúpeľoch Dudince

PRACUJTE V KÚPEĽOCH DUDINCE

Detail

29.03.2018

Dobrovoľná vojenská prípava

Dobrovoľná vojenská prípava je v poradí 3. projekt Ministerstva obrany SR. V praxi ide o 11 týždňov trvajúci dobrovoľný základný vojenský výcvik, ktorého cieľom je dať občanom SR možnosť dobrovoľne absolvovať vojenský výcvik a získať základné vojenské vedomosti, návyky, zručnosti potrebné na prípadnú obranu Slovenska. (viď v prílohe) Az önkéntes katonai felkészítés a szlovák Köztársaság Védelmi minisztériuma sorban 3. pályázata. Alapja egy 11 hetes önkéntes katonai felkészítés, melynek célja lehetőséget adni Szlovákia lakosainak egy alapfokú tudásanyag megszerzésére, amely Szlovákia lehetséges megvédését szolgálja. (lásd melléklet)

Detail