Obsah

 

 Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Dolné Semerovce

Videoprezentácia obce  Dolné Semerovce 

Alsószemeréd video bemutatója

13.11.2019

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Semerovce č. 2/2019

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Semerovce č. 2/2019

Detail

06.11.2019

NÁVRH - rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022 A 2020-as, 2021-es és a 2022-es költségvetési tervezet

Detail

06.11.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29.2.2020 od 7:00 do 22:00 h. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2020 02. 29., szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

Detail

26.09.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre

ozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre 1.10.2019

Detail

23.09.2019

Termíny odvozu KO 10-12 mesiac 2019 - A kommunális hulladék elvitele 2019 10-12 hónap

Termíny odvozu KO 10-12 mesiac 2019 - A kommunális hulladék elvitele 2019 10-12 hónap

Detail