Obsah

 

 Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Dolné Semerovce

Videoprezentácia obce  Dolné Semerovce 

Alsószemeréd video bemutatója

17.02.2020

Červený kríž - Opatrovateľský kurz

Červený kríž - Opatrovateľský kurz

Detail

10.01.2020

OZNÁMENIE k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky - Értesítés

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky ktoré sa konajú dňa 29.2.2020: d.semerovce@stonline.sk

Detail

02.01.2020

Termíny odvozu KO 1-3 mesiac 2020 - A kommunális hulladék elvitele 2020 1-3 hónap

Termíny odvozu KO 1-3 mesiac 2020 - A kommunális hulladék elvitele 2020 1-3 hónap

Detail

19.12.2019

Harmonogram odvozu skla - rok 2020 - Az üveg elvitelének időpontja - 2020 év

Harmonogram odvozu skla - rok 2020 Az üveg elvitelének időpontja - 2020 év

Detail

19.12.2019

Harmonogram odvozu triedeného zberu - r. 2020 - A szellektált hulladék elvitelének időpontja - 2020 év

Harmonogram odvozu triedeného zberu - r. 2020 A szellektált hulladék elvitele - 2020 év

Detail