Obsah

 

 Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Dolné Semerovce

Videoprezentácia obce  Dolné Semerovce 

Alsószemeréd video bemutatója

14.12.2018

dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku

Oznámenie Felhívás Je k nahliadnutiu na webovej stránke obce dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku

Detail

14.12.2018

Rozpočet 2019-2021 - költségvetés

Je k nahliadnutiu na webovej stránke obce a na Obecnom úrade, v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 14:30 od 15.12.2018 do 31.12.2018 Rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 V Dolných Semerovciach dňa 14.12.2018

Detail

14.12.2018

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó

Detail

13.12.2018

Správne triedenie odpadu - A hulladék megfelelő szelektálása

Správne triedenie odpadu - A hulladék megfelelő szelektálása

Detail

11.12.2018

Výročná členská schôdza Pasienkového pozemkového spoločenstva Dolné Semerovce

Výročná členská schôdza Pasienkového pozemkového spoločenstvo DS

Detail