Obsah

 

 Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Dolné Semerovce

Videoprezentácia obce  Dolné Semerovce 

Alsószemeréd video bemutatója

26.09.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre

ozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre 1.10.2019

Detail

23.09.2019

Termíny odvozu KO 10-12 mesiac 2019 - A kommunális hulladék elvitele 2019 10-12 hónap

Termíny odvozu KO 10-12 mesiac 2019 - A kommunális hulladék elvitele 2019 10-12 hónap

Detail

23.09.2019

Plynofikácia a vybudovanie vodovodu v obci - Gáz és vízvezeték hálózat kiépítése falunkban

Plynofikácia a vybudovanie vodovodu v obci Gáz és vízvezeték hálózat kiépítése falunkban

Detail

21.08.2019

pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre

pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre - 27.8.2019

Detail

16.08.2019

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Detail