Obsah

 

 Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Dolné Semerovce

Videoprezentácia obce  Dolné Semerovce 

Alsószemeréd video bemutatója

10.12.2019

OZNÁMENIE k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: d.semerovce@stonline.sk

Detail

04.12.2019

Privítanie Mikuláša - Mikulásváró

Privítanie Mikuláša Mikulásváró

Detail

25.11.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre 29.11.2019

Detail

13.11.2019

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Semerovce č. 2/2019

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Semerovce č. 2/2019

Detail

06.11.2019

NÁVRH - rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022 A 2020-as, 2021-es és a 2022-es költségvetési tervezet

Detail