Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - Az önkormányzati választások 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí v slovenskom jazyku: Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiröl: Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiröl 2022

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť