Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 - választások az önkormányzati régiók testületébe 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v slovenskom jazyku: Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiröl: Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiröl 2022

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť