Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na niektoré činnosti - odstraňovanie drevín na pobrežných pozemkoch vodného toku a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na niektoré činnosti - odstraňovanie drevín na pobrežných pozemkoch vodného toku a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na niektoré činnosti - odstraňovanie drevín na pobrežných pozemkoch vodného toku a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.pdf (1.26 MB)

Vyvesené: 29. 7. 2022

Dátum zvesenia: 14. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť