Obsah

Späť

Štatistické zisťovanie údajov o komunálnom odpade za rok 2021 - Dolné Semerovce

Podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j), obec má zverejnovať na svojom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania.

Štatistické zisťovanie za rok 2021 na stianutie Štatistické zisťovanie za rok 2021 - údaje o komunálnom odpade za rok 2021 - Dolné Semerovce (510.95 kB)

Vyvesené: 17. 5. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť