Obsah

Späť

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 - oznámenie o strategickom dokumente

Strategický dokument: PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025 

Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť alebo robiť z nej výpisy, odpisy alebo  urobiť z nej kópie na vlastné náklady v kancelárii Obecného úradu počas úradných hodín do 15.5.2022.

 

Oznámenie o strategickom dokumente-POH NR kraja na roky 2021 - 2025.pdf (296.95 kB)

 

 

 

Vyvesené: 29. 4. 2022

Dátum zvesenia: 16. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť