Obsah

Späť

Pozvánka - Pozemkové spoločenstvo VARJAŠ Dolné Semerovce - Meghívó- VARJAŠ Földtársulat Alsószemeréd

Pozvánka - Pozemkové spoločenstvo VARJAŠ Dolné Semerovce - 

Meghívó - VARJAŠ Földtársulat Alsószemeréd

 

Pozvánka na Valné zhromaždenie - Pozemkové spoločenstvo VARJAŠ.pdf (654.92 kB)

Vyvesené: 9. 9. 2022

Dátum zvesenia: 17. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť