Obsah


Uradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verej.vyhláška o oznámení miesta ulož. zásielky - Nikoleta Bandová 15.01.2020 31.01.2020
Verej.vyhláška o oznámení miesta ulož. zásielky - Eduard Benčík 15.01.2020 31.01.2020
Verej.vyhláška o oznámení miesta ulož. zásielky - Eduard Benčík 14.01.2020 30.01.2020
OZNÁMENIE k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 10.12.2019 29.02.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 20.11.2019
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 06.11.2019 29.02.2020
Plynofikácia a vybudovanie vodovodu v obci - Gáz és vízvezeték hálózat kiépítése falunkban 23.09.2019
Oznamovanie protispoločenskej činnosti 16.08.2019
Vyhlásenie času zvýš. nebezpečenstva vzniku požiaru - od 1.7.2019 od 8.00 hod. 01.07.2019
Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie 01.07.2019
Zmluva o výpožičke kompostéra 03.06.2019
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 17.4.2019 od 8.30 hod. 17.04.2019
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 1.3.2019 od 8,00 hod do odvolania 01.03.2019
Kompostéry 08.02.2019
Odvolanie času zvýš. nebezpečenstva vzniku požiaru 15.05.2018
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 11.05.2018
Priestupok - Oznámenie - tlačivo 19.02.2018
Výrub stromov - informácie 31.01.2018
List od Martina Fecka 15.01.2018
Vybudovanie kamerového systému v obci Dolné Semerovce 14.11.2017
Oznámenie - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 21.08.2017
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaiteľa Základnej školy s VJM - Alapiskola Dolné Semerovce 154 11.08.2017
Ochrana úrody pred požiarmi - 2017 - Tűzvédelmi előírások aratás idején 30.06.2017
Vyhlásenie času zvýš.nebezpečenstva požiaru- tűz kialakulása miatti vészhelyzet 15.06.2017
Používanie jazykov národnostných menšín 31.05.2017