Obsah


Uradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - Potvrdenie vo veci zápisu Pozemkového spoločenstva VARJAŠ do registra pozemkových spoločenstiev 16.09.2020 02.10.2020
Opatrenia - koronavírus - od 14.9.2020 16.09.2020
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 04.09.2020 20.09.2020
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom - od 01.09.2020 31.08.2020
Vyhlásenie času zvýš. nebezpečenstva vzniku požiaru - od 13.7.2020 13.07.2020
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - v súvislosti s koronavírusom - 3.6.2020 04.06.2020
Opatrenia Úradu verej.zdravotníctva SR - koronavírus 03.06.2020
Opatreni Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s koronavírusom 22.05.2020
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia 06.05.2020
POLÍCIA VARUJE SENIOROV: POZOR NA PODVODNÍKOV 20.04.2020
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 233 z 16.4.2020 - rozšírenie núdzového stavu 20.04.2020
Telefónne číslo pre dôchodcov - Telefonszám nyugdíjasok részére 20.04.2020
Výzva predsedu KŠ OÚ Nitra -marginalizované rómske komunity leták 14.04.2020
Informácia o telefonickom kontakte - informácie súvisiace s koronavírusom 10.03.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 20.11.2019
Plynofikácia a vybudovanie vodovodu v obci - Gáz és vízvezeték hálózat kiépítése falunkban 23.09.2019
Oznamovanie protispoločenskej činnosti 16.08.2019
Vyhlásenie času zvýš. nebezpečenstva vzniku požiaru - od 1.7.2019 od 8.00 hod. 01.07.2019
Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie 01.07.2019
Zmluva o výpožičke kompostéra 03.06.2019
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 17.4.2019 od 8.30 hod. 17.04.2019
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 1.3.2019 od 8,00 hod do odvolania 01.03.2019
Kompostéry 08.02.2019
Odvolanie času zvýš. nebezpečenstva vzniku požiaru 15.05.2018
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 11.05.2018
Priestupok - Oznámenie - tlačivo 19.02.2018
Výrub stromov - informácie 31.01.2018
List od Martina Fecka 15.01.2018
Vybudovanie kamerového systému v obci Dolné Semerovce 14.11.2017
Oznámenie - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 21.08.2017
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaiteľa Základnej školy s VJM - Alapiskola Dolné Semerovce 154 11.08.2017
Ochrana úrody pred požiarmi - 2017 - Tűzvédelmi előírások aratás idején 30.06.2017
Vyhlásenie času zvýš.nebezpečenstva požiaru- tűz kialakulása miatti vészhelyzet 15.06.2017
Používanie jazykov národnostných menšín 31.05.2017