Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

27/2020

telef.poplatky zš s vjm

71,39 EUR

Slovak Telekom

Obec Dolné Semerovce

28/2020

výkon zodpovednej osoby

45,60 EUR

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

29/2020

licenčný poplatok

300,00 EUR

GALILEO Corporation

Obec Dolné Semerovce

30/2020

tel.poplatky

44,32 EUR

Slovak Telekom

Obec Dolné Semerovce

31/2020

dodanie elektriny

1 032,27 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Dolné Semerovce

32/2020

oprava podlahy zš

1 620,00 EUR

Nemcsok SIMOL Team Šahy

Obec Dolné Semerovce

33/2020

spotr.mater.,kanc.potreby, vykonané služby

191,27 EUR

R.Doboš - MEDIATEC, Šahy

Obec Dolné Semerovce

34/2020

oprava a maľba stien - zš

327,60 EUR

Nemcsok SIMOL Team Šahy

Obec Dolné Semerovce

35/2020

terénne úpravy - zš

1 652,40 EUR

Nemcsok SIMOL Team Šahy

Obec Dolné Semerovce

36/2020

stihl ms261

759,00 EUR

Multicenter - Mics Peter

Obec Dolné Semerovce

37/2020

spisová skriňa -zš

357,60 EUR

Kovotyp Bratislava

Obec Dolné Semerovce

38/2020

tlačivá - potvrdenie o pobyte

34,12 EUR

centrum polygraf.služieb Bratislava

Obec Dolné Semerovce

39/2020

telefónne poplatky

46,29 EUR

Slovak Telekom

Obec Dolné Semerovce

40/2020

demontáž vianoč.osvetlenia

189,60 EUR

Jozef Bohuš

Obec Dolné Semerovce

41/2020

výkon zodpovednej osoby

45,60 EUR

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

42/2020

služby v oblasti co

40,00 EUR

CO-COMPANY s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

43/2020

vykonávanie činnosti technika PO

30,00 EUR

Ing.Fabianová V.Túrovce

Obec Dolné Semerovce

44/2020

tabuľa, erb, št.znak

571,66 EUR

Jozef Šmrhola-OLYMP

Obec Dolné Semerovce

45/2020

odvoz a ulož. odpadu

494,65 EUR

MIKONA plus s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

46/2020

poplatok za uloženie odpadu

58,08 EUR

MIKONA plus s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

47/2020

vykonáv. BOZP

30,00 EUR

Fabian Veľké Túrovce

Obec Dolné Semerovce

48/2020

aktualizácia keo win 2020/03

15,00 EUR

KEO s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

49/2020

prečistenie kanalizácie

303,17 EUR

zsl. vodárenská spol. Lučenec

Obec Dolné Semerovce

50/2020

dodanie elektriny

1 032,27 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Dolné Semerovce

51/2020

telef. poplatky

44,69 EUR

Slovak Telekom

Obec Dolné Semerovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: