Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

26/2019

dodanie elektriny

897,41 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Dolné Semerovce

27/2019

fa za dodaný tovar-kancel.potreby

165,24 EUR

R.Doboš - MEDIATEC, Šahy

Obec Dolné Semerovce

28/2019

popl. za ulož.odpadu - k fa 190100

3,36 EUR

MIKONA plus s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

29/2019

poplatok za KO-k fa 190098

38,93 EUR

MIKONA plus s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

30/2019

demontáž vianoč. osvetlenia

76,80 EUR

Jozef Bohuš

Obec Dolné Semerovce

31/2019

vedenie účtu majiteľa

432,00 EUR

Centrál.depozitár cen.papierov SR, a.s.

Obec Dolné Semerovce

32/2019

popl.za telekom.služby

55,64 EUR

Slovak Telekom

Obec Dolné Semerovce

33/2019

posypová soľ-spojky

22,28 EUR

WOODCOTE Šahy

Obec Dolné Semerovce

34/2019

autorská odmena za lic.hud.diela

14,28 EUR

SOZA

Obec Dolné Semerovce

35/2019

vykonáv. bezpeč.-tech. služby

30,00 EUR

Štefan Fabian

Obec Dolné Semerovce

36/2019

vykonávanie techn. PO

30,00 EUR

Ing.Fabianová V.Túrovce

Obec Dolné Semerovce

37/2019

aktualizácia KEO WIN 4/2019

13,50 EUR

KEO s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

38/2019

kancelárske stoličky - zál. fa

249,36 EUR

Manutan Bratislava

Obec Dolné Semerovce

39/2019

licenč.popl. - ročná prev. web stránka obce

300,00 EUR

GALILEO Corporation

Obec Dolné Semerovce

40/2019

Jedálne kupóny - vyúčt. fa

0,00 EUR

UP SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

41/2019

reproduktor, oprava MR

131,71 EUR

Jozef Bohuš

Obec Dolné Semerovce

42/2019

Nákup kanc. stoličiek - vyúčt. fa

0,00 EUR

Manutan Bratislava

Obec Dolné Semerovce

43/2019

Hont.listy - Honti lapok

51,00 EUR

Mesto Šahy

Obec Dolné Semerovce

44/2019

jedálne kupóny - zál.fa

1 014,13 EUR

UP SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

45/2019

tlačivá pre MŠ

6,23 EUR

ŠEVT a.s.

Obec Dolné Semerovce

46/2019

služby v oblasti CO

40,00 EUR

CO-COMPANY s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

47/2019

aktualizácia KEO WIN 05/2019

13,50 EUR

KEO s.r.o.

Obec Dolné Semerovce

48/2019

poplatky za telef. služby

44,19 EUR

Slovak Telekom

Obec Dolné Semerovce

49/2019

prevádz. a údržba VO a dod. el. energie

692,72 EUR

Slov.elektrárne Bratislava

Obec Dolné Semerovce

51/2019

vykonávanie činnosti tech. PO

30,00 EUR

Ing.Fabianová V.Túrovce

Obec Dolné Semerovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: