Obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Typ: ostatné
Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  („zákon“), vydal starosta obce Dolné Semerovce Smernicu č. 1/2019. Smernica o  podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1  zákona hlavný kontrolór obce  Ing.Tureková Agnesa.

 Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
-  osobne - ústne do záznamu v kancelárii Obecného úradu v Dolných Semerovciach

-   písomne na adresu:

Hlavný kontrolór obce Dolné Semerovce

Obecný úrad Dolné Semerovce

Dolné Semerovce 163

935 85 Demandice

 

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra“.

-  elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra obce

hlavnakontrolorka@dolne-semerovce.sk  Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

 


Vytvorené: 16. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 20. 8. 2019 08:09
Autor: Správce Webu