Obsah

Opatrenia Obce Dolné Semerovce, cieľom ktorých je predísť šíreniu ochorenia COVID 19 spôsobeným korona vírusom.- Alsószemeréd önkormányzata intézkedéseket hoz koronavírus által okozott COVID 19 terjedésének megakadályozására

Typ: ostatné
Obec Dolné Semerovce prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu ochorenia COVID 19 spôsobeným korona vírusom.
1) Odporúča obyvateľom obmedziť zhromaždenia na verejných priestranstvách.
2) Upozorňuje predajcov potravín, na území obce na prísne dodržiavanie hygienických predpisov pri predaji nebaleného pečiva (pečivo v uzavretých boxoch alebo prikryť zdravotne nezávadným materiálom).
3) V prípade nedodržiavania nariadení (domáca izolácia nahlasovanie respiračných ťažkostí všeobecnému lekárovi.) úradu vlády SR úradu verejného zdravotníctva SR a ostatných kompetentných orgánov miestnej štátnej správy SR, občanmi obcí je možnosť podania oznámenia na predmetné osoby na obvodných oddeleniach Policajného zboru vo veciach prešetrenia priestupku na úseku zdravotníctva, kde hrozí pokuta až vo výške 1 659,-€.
4) Podľa usmernenia Ministerky školstva základná škola a Materská škôlka v obci Dolné Semerovce prerušuje vyučovanie od 16.3. – 27.3. 2020 vrátane.
5) Žiadame občanov aby od 13.3.2020 až do odvolania na komunikáciu s úradom využívali e-mailovú komunikáciu, písomnú komunikáciu alebo telefonický kontakt.
Ak sa občan rozhodne doručiť písomné doklady osobne, nech vloží do poštovej schránky obce Dolné Semerovce.
Alsószemeréd önkormányzata intézkedéseket hoz koronavírus által okozott COVID 19 terjedésének megakadályozására.
1) Arra ösztönzi a lakosokat, hogy korlátozzák a nyilvános összejöveteleket.
2) Figyelmezteti az élelmiszer-kiskereskedőket, hogy szigorúan tartsák be a higiéniai előírásokat.
3) A Szlovák Közegészségügyi Hatóság Kormányhivatalának és a helyi államigazgatás más illetékes testületeinek a rendelkezéseinek (a légzési panaszok otthonról elszigetelten történő jelentése az általános orvos számára) figyelmen kívül hagyása esetén lakosok részérö lehetöség van bejelentést tenni ezen lakosokra a rendörségen, ahol beigazolódás esetén fennáll a 1659.- euróig terjedő pénzbírság kockázata.
4) Az oktatási miniszter utasítása szerint a Alsószemeréd falu általános iskolája és óvodája 16.3-tól abbahagyja a tanítást. - 27,3. 2020-ig.
5) Arra kérjük az állampolgárokat, hogy 2020.3.13-tól a visszavonásig e-mail kommunikációval, írásbeli kommunikációval vagy telefonos kapcsolatfelvétellel folytassák a kommunikációt a Hivatallal. Ha az állampolgár úgy dönt, hogy személyesen kézbesíti az írásbeli dokumentumokat, helyezze őket Alsószemeréd község postaládájába.Vytvorené: 13. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2020 12:54
Autor: Správce Webu