Obsah

Správy

prvá
z 6
ďalší posledná

pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie konaného dňa 1.5.2017 o 14:00 hod. v miestnom kultúrnom dome.

Meghívó az alakuló gyülésre amire 2017.5.1-én 14:00 kor kerül sor a helyi kultúrházban. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Výsledky nových komunálnych volieb 2017

Vážení občania!
Dňa 8.4.2017 sa konali nové voľby do orgánov samosprávy obce
Výsledky volieb sú nasledovné:
Počet zapísaných voličov ....426............
Volieb sa zúčastnilo .....273..............voličov.

Nezávislý kandidát na starostu obce Vendelín Baláž získal ...163.......hlasov.
Kandidát strany MOST - HÍD Jozef Hólya získal ...107.... hlasov.

Za starostu bol zvolený Vendelín Baláž .

Tisztelt polgárok!
2017 4. 8.-án voltak az Új önkormányzati választások.
A választások eredménye a következö:

A szavazásra jogosultak száma: 426
A szavazáson résztvevök száma: 273

Baláž Vendel független jelölt ....163.......... szavazatot kapott
Hólya József a MOST – HÍD jelöltje ..107...szavazatot kapott

A megválasztott polgármester ...Baláž Vendel...
celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Nové komunálne voľby 2017

Vážený občania!
Dňa 8.4.2017 sa konajú v našej obci nové voľby starostu obce v miestnom kultúrnom dome. Ráno od 7.00 do 20:00 hod. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných najmä zdravotných dôvodov obec alebo okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej schránky.
Tisztelt polgárok!
2017.4.8.-án tötrénnek a polgármesteri új választások. Reggel 7.00 - 20:00 -ig a helyi kultúrházban. A választó köteles a szavazóhelységben való érkezése után igazolni személyazonosságát személyi igazolvány felmutatásával. Azon választópolgár aki nem tud elmenni a választóhelységbe súlyos, elsösorban egészségügyi okokból, megkérheti a községet vagy a körzeti választási bizottságot, hogy a szavazást mobil szavazóurnában végezhesse el. celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam hasičského a záchranného zboru

Odvolávanie času ZN celý text

ostatné | 5. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Odvoz komunálneho odpadu 4-6 2017

Odvoz komunálneho odpadu mes. 4-6/2017 celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam Hasičského a záchranného zboru

Vyhlásenie času ZNP celý text

ostatné | 30. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Odpočet el. energie 2017

Odpočet el. energie 2017 celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Ochrana lesov 2017

Ochrana lesov 2017 celý text

ostatné | 14. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

POZVÁNKA - zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA - zasadnutie obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 27. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Prevencia pred podvodmi - upozornenie

Prevencia pred podvodmi - upozornenie celý text

ostatné | 23. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 6
ďalší posledná