Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

zákaz prevádzok v nedeľu sanitárny deň - koronavírus

zákaz prevádzok v nedeľu sanitárny deň celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

opatrenie OVZ SR poskytovanie sociálnych služieb - koronavírus

opatrenie OVZ SR poskytovanie sociálnych služieb - koronavírus celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

opatrenia povinnosť nosiť rúška - koronavírus

opatrenia povinnosť nosiť rúška - koronavírus celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

ODPORÚČANIA - koronavírus

ODPORÚČANIA - koronavírus celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Koronavírus fertőzés kockázata - FELHÍVÁS

FELHÍVÁS - koronavírus fertőzés kockázata celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácie pre občanov - koronavírus

Informácie pre občanov - koronavírus celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Koronavírus - Oznámenie od Nemocnice Hospitale Šahy

Oznámenie od Nemocnice Hospitale Šahy celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Odporúčania pre občanov - koronavírus

Odporúčania pre občanov - koronavírus celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena a doplnenie opatrenia - koronavírus

Zmena a doplnenie opatrenia - koronavírus celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácie pre občanov -

Informácie pre občanov celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Režimové opatrenia - koronavírus

Režimové opatrenia - koronavírus celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Súhrn opatrení - koronavírus

Súhrn opatrení - koronavírus celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia Obce Dolné Semerovce, cieľom ktorých je predísť šíreniu ochorenia COVID 19 spôsobeným korona vírusom.- Alsószemeréd önkormányzata intézkedéseket hoz koronavírus által okozott COVID 19 terjedésének megakadályozására

Obec Dolné Semerovce prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu ochorenia COVID 19 spôsobeným korona vírusom.
1) Odporúča obyvateľom obmedziť zhromaždenia na verejných priestranstvách.
2) Upozorňuje predajcov potravín, na území obce na prísne dodržiavanie hygienických predpisov pri predaji nebaleného pečiva (pečivo v uzavretých boxoch alebo prikryť zdravotne nezávadným materiálom).
3) V prípade nedodržiavania nariadení (domáca izolácia nahlasovanie respiračných ťažkostí všeobecnému lekárovi.) úradu vlády SR úradu verejného zdravotníctva SR a ostatných kompetentných orgánov miestnej štátnej správy SR, občanmi obcí je možnosť podania oznámenia na predmetné osoby na obvodných oddeleniach Policajného zboru vo veciach prešetrenia priestupku na úseku zdravotníctva, kde hrozí pokuta až vo výške 1 659,-€.
4) Podľa usmernenia Ministerky školstva základná škola a Materská škôlka v obci Dolné Semerovce prerušuje vyučovanie od 16.3. – 27.3. 2020 vrátane.
5) Žiadame občanov aby od 13.3.2020 až do odvolania na komunikáciu s úradom využívali e-mailovú komunikáciu, písomnú komunikáciu alebo telefonický kontakt.
Ak sa občan rozhodne doručiť písomné doklady osobne, nech vloží do poštovej schránky obce Dolné Semerovce.
Alsószemeréd önkormányzata intézkedéseket hoz koronavírus által okozott COVID 19 terjedésének megakadályozására.
1) Arra ösztönzi a lakosokat, hogy korlátozzák a nyilvános összejöveteleket.
2) Figyelmezteti az élelmiszer-kiskereskedőket, hogy szigorúan tartsák be a higiéniai előírásokat.
3) A Szlovák Közegészségügyi Hatóság Kormányhivatalának és a helyi államigazgatás más illetékes testületeinek a rendelkezéseinek (a légzési panaszok otthonról elszigetelten történő jelentése az általános orvos számára) figyelmen kívül hagyása esetén lakosok részérö lehetöség van bejelentést tenni ezen lakosokra a rendörségen, ahol beigazolódás esetén fennáll a 1659.- euróig terjedő pénzbírság kockázata.
4) Az oktatási miniszter utasítása szerint a Alsószemeréd falu általános iskolája és óvodája 16.3-tól abbahagyja a tanítást. - 27,3. 2020-ig.
5) Arra kérjük az állampolgárokat, hogy 2020.3.13-tól a visszavonásig e-mail kommunikációval, írásbeli kommunikációval vagy telefonos kapcsolatfelvétellel folytassák a kommunikációt a Hivatallal. Ha az állampolgár úgy dönt, hogy személyesen kézbesíti az írásbeli dokumentumokat, helyezze őket Alsószemeréd község postaládájába.

celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí

verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do NR SR - Dolné Semerovce 29.2.2020

Výsledky volieb do NR SR - Dolné Semerovce 29.2.2020 celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 - OZNÁMENIE

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Červený kríž - Opatrovateľský kurz

Červený kríž - Opatrovateľský kurz celý text

ostatné | 17. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu KO 1-3 mesiac 2020 - A kommunális hulladék elvitele 2020 1-3 hónap

Termíny odvozu KO 1-3 mesiac 2020 - A kommunális hulladék elvitele 2020 1-3 hónap celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu skla - rok 2020 - Az üveg elvitelének időpontja - 2020 év

Harmonogram odvozu skla - rok 2020
Az üveg elvitelének időpontja - 2020 év celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram odvozu triedeného zberu - r. 2020 - A szellektált hulladék elvitelének időpontja - 2020 év

Harmonogram odvozu triedeného zberu - r. 2020
A szellektált hulladék elvitele - 2020 év celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: d.semerovce@stonline.sk celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Privítanie Mikuláša - Mikulásváró

Privítanie Mikuláša

Mikulásváró celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce - meghívó a képviselö testületi gyűlésre
29.11.2019 celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Semerovce č. 2/2019

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Semerovce č. 2/2019 celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

NÁVRH - rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022
A 2020-as, 2021-es és a 2022-es költségvetési tervezet celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29.2.2020 od 7:00 do 22:00 h.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2020 02. 29., szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor. celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 6
posledná