Obsah

Späť

Výzva predsedu KŠ OÚ Nitra -marginalizované rómske komunity leták

Vážení spoluobčania,
príslušníci marginalizovaných rómskych komunít.


Šírenie nového koronavírusu a ochorenia Covid-19 v marginalizovaných skupinách obyvateľstva v našom regióne je veľmi pravdepodobné.


Zdravie a život príslušníkov vašej komunity je ohrozené a preto je nevyhnutné správať sa zodpovedne. Musíte chrániť seba samých, neohrozovať svoje deti, blízkych a okolie.


Prosím, venujte pozornosť osobnej hygiene, umývaniu rúk, noseniu rúšok, vyhýbajte sa zbytočnému fyzickému kontaktu s inými ľuďmi, nenavštevujte sa, nestretávajte sa v skupinách, nezdržiavajte sa na verejných priestranstvách, na nevyhnutné nákupy choďte jednotlivo.


Sledujte svoje okolie a pomôžte odhaliť možných infikovaných, pretože len tak ochránite pred vírusom seba a svojich blízkych. V prípade, že sa nepodarí zabrániť šíreniu tohto nebezpečného ochorenia, nevyhneme sa prísnym izoláciám a povinným karanténam, ktoré budú zabezpečené v úzkej súčinnosti s príslušníkmi ozbrojených síl SR.

 

Výzva predsedu KŠ OÚ Nitra letak.pdf (180.31 kB)

Vyvesené: 14. 4. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť