Obsah

Späť

Vyhlásenie času zvýš.nebezpečenstva požiaru- tűz kialakulása miatti vészhelyzet

Vyvesené: 15. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť