Obsah

Späť

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29.2.2020 od 7:00 do 22:00 h.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2020 02. 29., szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

 

Informácia pre voliča

Tájékoztató a választópolgárok részére

Zoznam politických subjektov - Voľby do NR SR 2020

Vyvesené: 6. 11. 2019

Dátum zvesenia: 29. 2. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť