Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice č. OU-LV-PLO-2019/002822-53

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice č. OU-LV-PLO-2019/002822-53 zo dňa 20.08.019 - doručenie verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška - Upovedomenie o podaní odvolania.pdf (554.94 kB)

Vyvesené: 25. 9. 2019

Dátum zvesenia: 11. 10. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť