Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru Levice

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice č. OU-LV-PLO-2019/002822-16 zo dňa 04.03.2019 - doručenie verejnou vyhláškou

 

tu ku stiahnutiu

 

Vyvesené: 9. 4. 2019

Dátum zvesenia: 25. 4. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť