Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability /RÚSES/ okresu Levice - oznámenie

Regionálny územný systém ekologickej stability /RÚSES/ okresu Levice - oznámenie - verejná vyhláška

 

Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice-oznámenie.pdf (803.06 kB)

 

Vyvesené: 12. 5. 2020

Dátum zvesenia: 12. 6. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť