Obsah

Späť

Verejná vyhláška

Oznámenie verejnou vyhláškou o doručení správy o hodnotení činnosti "Rýchlostná cesta R3 Zvolen Šahy"

Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy

tu ku stiahnutiu

 

Verejnosť môže nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie zo správy o hodnotení činnosti na Obecnom úrade v Dolných Semerovciach počas úradných hodín po dobu 30 dní od zverejnenia tohto oznamu.

 

Vyvesené: 21. 12. 2018

Dátum zvesenia: 21. 1. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť