Obsah

Späť

Slovenská inšpekcia životného prostredia - rozhodnutie o zmene a doplnení IP - Pigagro sro

Rozhodnutie o zmene  a doplnení integrovaného povolenia č.1338-1998/2020/Jur/370720206/Z13  Rozhodnutie

Vyvesené: 19. 2. 2020

Dátum zvesenia: 18. 4. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť