Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Vyvesené: 7. 11. 2019

Dátum zvesenia: 14. 11. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť