Obsah

Späť

Dotazníky k aktualizácii stratégie CLLD

V priebehu mesiacov jún a júl 2020 pripravujeme aktualizáciu stratégie CLLD – komunitne riadeného rozvoja regiónu združenia Ipeľ-Hont.

Na zber údajov sme sa rozhodli použiť dotazníkovú metódu.

 

Chceli by sme vás požiadať o  vyplnenie:

1. dotazníka pre obyvateľov – týka sa všetkých,

2. dotazníka pre podnikateľov – ak je vo vašom prípade relevantný,

3. dotazníka pre poľnohospodárov – ak je vo vašom prípade relevantný.

https://www.survio.com/survey/d/W6W5C3Q2J3Y4K9H7M  - obyvatelia

https://www.survio.com/survey/d/I6J4P6Q1R7I6I8T3U         - podnikatelia

https://www.survio.com/survey/d/Y7Q2S3N7O8I2O8D3F     - poľnohospodári

 

 

 

Vyvesené: 15. 6. 2020

Dátum zvesenia: 1. 7. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť