Obsah

Správy

prvá
z 4
ďalší posledná

Odvoz komunálneho odpadu 7-9 2017

Odvoz komunálneho odpadu mes 7-9 2017 celý text

ostatné | 16. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie - Pályázat

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s VJM- Alapiskola Dolné Semerovce 154 - Pályázati felhívás az Alsószemerédi magyar tannyelvű alapiskola igazgatói tisztségének betöltésére celý text

ostatné | 11. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Predstavitelia obce Dolné Semerovce srdečne pozývajú občanov, známych a priateľov na semerovskú veselicu ktorá sa uskutoční dňa 5. augusta 2017, od 13:00 hod. vo dvore obecného úradu. Sprievodné akcie: skákací hrad, šašo (modelovanie balónov), maľovanie na tvár, mačka vo vreci, interaktívne programy, folklórne vystúpenia, ... Občerstvenie bude zabezpečené. Od 14:00 Svätá omša, od 19:00 tanečná zábava. Hudba INKOGNITO. Vstup zdarma.
Všetci ste srdečne vítaní a očakávaní Vendelín Baláž, starosta obce
Alsószemeréd önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait a 2017. augusztus 5-én a községi hivatal udvarán 13:00 órától megrendezésre kerülő szemerédi vigadalomra. Gyerekeknek ugrálóvár, lufihajtogató bohóc, művészi arcfestés, zsákbamacska.... Felnőtteknek interaktív programok, folklór műsorok, eszem-iszom, dínom - dánom... 14:00 órától Szentmise, 19:00 órától utcabál, zene INKOGNITO. Belépés mindenki számára díjtalan
Egy közösen eltöltött délután reményében. Baláž Vendel polgármester celý text

ostatné | 4. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie konaného dňa 1.5.2017 o 14:00 hod. v miestnom kultúrnom dome.

Meghívó az alakuló gyülésre amire 2017.5.1-én 14:00 kor kerül sor a helyi kultúrházban. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Výsledky nových komunálnych volieb 2017

Vážení občania!
Dňa 8.4.2017 sa konali nové voľby do orgánov samosprávy obce
Výsledky volieb sú nasledovné:
Počet zapísaných voličov ....426............
Volieb sa zúčastnilo .....273..............voličov.

Nezávislý kandidát na starostu obce Vendelín Baláž získal ...163.......hlasov.
Kandidát strany MOST - HÍD Jozef Hólya získal ...107.... hlasov.

Za starostu bol zvolený Vendelín Baláž .

Tisztelt polgárok!
2017 4. 8.-án voltak az Új önkormányzati választások.
A választások eredménye a következö:

A szavazásra jogosultak száma: 426
A szavazáson résztvevök száma: 273

Baláž Vendel független jelölt ....163.......... szavazatot kapott
Hólya József a MOST – HÍD jelöltje ..107...szavazatot kapott

A megválasztott polgármester ...Baláž Vendel...
celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Nové komunálne voľby 2017

Vážený občania!
Dňa 8.4.2017 sa konajú v našej obci nové voľby starostu obce v miestnom kultúrnom dome. Ráno od 7.00 do 20:00 hod. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných najmä zdravotných dôvodov obec alebo okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej schránky.
Tisztelt polgárok!
2017.4.8.-án tötrénnek a polgármesteri új választások. Reggel 7.00 - 20:00 -ig a helyi kultúrházban. A választó köteles a szavazóhelységben való érkezése után igazolni személyazonosságát személyi igazolvány felmutatásával. Azon választópolgár aki nem tud elmenni a választóhelységbe súlyos, elsösorban egészségügyi okokból, megkérheti a községet vagy a körzeti választási bizottságot, hogy a szavazást mobil szavazóurnában végezhesse el. celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam hasičského a záchranného zboru

Odvolávanie času ZN celý text

ostatné | 5. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Odvoz komunálneho odpadu 4-6 2017

Odvoz komunálneho odpadu mes. 4-6/2017 celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam Hasičského a záchranného zboru

Vyhlásenie času ZNP celý text

ostatné | 30. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Odpočet el. energie 2017

Odpočet el. energie 2017 celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Ochrana lesov 2017

Ochrana lesov 2017 celý text

ostatné | 14. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

POZVÁNKA - zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA - zasadnutie obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 27. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Prevencia pred podvodmi - upozornenie

Prevencia pred podvodmi - upozornenie celý text

ostatné | 23. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
ďalší posledná