Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

Termíny odvozu komunálneho odpadu

Termíny odvozu komunálneho odpadu 7-9 2018
A kommunális szemét elvitele 2018 7-9 celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Deň detí - 10.6.2018 - Meghívó - Gyermeknap - 2018.6.10.

Pozvánka - Deň detí - 10.6.2018 - Meghívó - Gyermeknap - 2018.6.10. celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľné pracovné pozície - Hörnlein

Voľné pracovné pozície - Hörnlein celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času ZNP

Vyhlásenie času ZNP - od 24.5.2018 celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Zabránenie šírenia afrického moru ošípaných na našom území

OznamPovinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona NR SR
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných
právnych predpisov. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle
platnej legislatívy, a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickei osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.


celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu KO

Termíny odvozu KO celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distr. el. energie - 25.5.2018

Prerušenie distr. el. energie - 25.5.2018 celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie- 24.05.2018

Prerušenie distribúcie elektrickej energie-24.05.2018 celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Pracujte v Kúpeľoch Dudince

PRACUJTE V KÚPEĽOCH DUDINCE celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Dobrovoľná vojenská prípava

Dobrovoľná vojenská prípava je v poradí 3. projekt Ministerstva obrany SR. V praxi ide o 11 týždňov trvajúci dobrovoľný základný vojenský výcvik, ktorého cieľom je dať občanom SR možnosť dobrovoľne absolvovať vojenský výcvik a získať základné vojenské vedomosti, návyky, zručnosti potrebné na prípadnú obranu Slovenska. (viď v prílohe)
Az önkéntes katonai felkészítés a szlovák Köztársaság Védelmi minisztériuma sorban 3. pályázata. Alapja egy 11 hetes önkéntes katonai felkészítés, melynek célja lehetőséget adni Szlovákia lakosainak egy alapfokú tudásanyag megszerzésére, amely Szlovákia lehetséges megvédését szolgálja. (lásd melléklet)

celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Verejný rozhlas - Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018 celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Pôdoshospodárska platobná agentúra - oznam - felhívás

Pôdoshospodárska platobná agentúra - oznam - felhívás celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Počet psov - skutočný stav zistený komisiou verejného poriadku ku dňu5.3.2018

Počet psov - skutočný stav zistený komisiou verejného poriadku ku dňu5.3.2018 celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie-ORL ambulancia Šahy

Oznámenie-ORL ambulancia Šahy celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi

Informácia pre verejnosť o spôsobe nakladania s použitými batériami a akumulátormi celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Evidencia psov v obci

Prehľad daňovníkov - počet nahlásených psov v roku 2017 celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Relácia verejného rozhlasu - Hangosbemondói közlemény

Relácia - Közlemény
Komisia verejného poriadku - sčítanie psov v obci
Községi közrendi biztonság komissziója - kutyák összeírása a faluban celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Harmonogram zberu separovaného odpadu v obci Dolné Semerovce v roku 2018 - a szeparált szemét elvitele a 2018 as évben

Harmonogram zberu separovaného odpadu v roku 2018 - a szeparált szemét elvitele a 2018 as évben celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Termín odvozu KO - A kommunállis szemét elvitele

Termín odvozu KO - A komunnális szemét elvitele celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Informácie - Tájékoztatás

Informácie o nakladaní s použítými batériami a akumulátormi - Tájékoztatás a használt elemek és akkumulátorok ártalmatlanításáról celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - Meghívó a képviselőtestület gyűlésére celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzva - Felhívás

Výzva - Felhívás celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja - 4.11.2017 - Výsledky volieb v Dolných Semerovciach

Voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja - 4.11.2017 - Výsledky volieb v Dolných Semerovciach


Nyitra megyei választások - 217.11.4. - Választási eredmények Alsószemeréden

celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

SČK - Odber krvi - Véradás

SČK - odber krvi - Véradás celý text

ostatné | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu KO - A kommunális szemét elvitele

Termíny odvozu KO 10-12 mesiac 2017
A kommunális szemét elvitele 2017 10-12 hónapban celý text

ostatné | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Odvoz skla 8.9.2017 az üvegek elvitele 2017. 9. 8.

Oznamujeme občanom, že zber skla sa uskutoční dňa 8.9.2017 tj. v piatok. Poprosíme občanov aby sklo vyložili pred dom do 9-ej hodiny.
Értesítjük a lakosságot hogy az üvegek elvitelére 2017 9.8.-án azaz pénteken kerül sor. Kérjük a lakosokat, hogy az üvegeket tegyék ki a ház elé 9 óráig. celý text

ostatné | 6. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny- oznámenie - Villanyáram ellátás szűneteltetése a faluban - értesítés

Prerušenie distribúcie elektriny - 19.9.2017 v čase od 07:30 od. do 14:30 hod. - oznámenie
Villanyáram ellátás szűneteltetése a faluban - 2017.09.19 - 07:30 -től 14:30-ig - értesítés celý text

ostatné | 30. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
posledná