Obsah

Úradné hodiny - Hivatali órák

PONDELOK - HÉTFŐ          07:00 -12:00 12:30 -15:00
UTOROK - KEDD                 07:00 -12:00 12:30 -15:00
STREDA - SZERDA             07:00 -12:00 12:30 -15:00
ŠTVRTOK - CSÜTÖRTÖK  07:00 -12:00 12:30 -15:00
PIATOK - PÉNTE                 07:00 -12:00 12:30 -15:00